Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor mijn eindopdracht heb ik een gevalideerde vragenlijst in het Engels gevonden. Echter, deze voldoet niet aan wat de docent waarbij ik momenteel face-to-face bijeenkomsten volg, hierover zegt. Dus: er zijn zowel stellingen als vragen in de lijst. Ook kunnen de vragen niet door elkaar heen aangeboden worden omdat het gaat om een zin die wordt afgemaakt in de items die erbij horen. Tenslotte bestaat de antwoordschaal uit vier mogelijkheden, geen vijf of zeven. De Cronbach's Alpha behorende bij de afzonderlijke subschalen in de bedoelde vragenlijst is echter goed. Er is in het gepubliceerde artikel dat bij de vragenlijst hoort (https://dx.doi.org.ezproxy.elib10.ub.unimaas.nl/10.1016/j.emj.2011.03.003) een factoranalyse op de items uitgevoerd, die voldoet. Als ik echter me houd aan de eisen waar ik me aan heb te houden, dus naast bovenstaande ook nog één ding bevragen per vraag en de vragenlijst ga vertalen en herschrijven om aan de voorwaarden te voldoen, klopt de factoranalyse niet. Wat te doen?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (4.1k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Er zijn geen eenvoudige richtlijnen die het mogelijk maken te bepalen of een vragenlijst goed werkt. Er zijn wat richtlijnen (bijvoorbeeld dat minder antwoordopties meer gelegenheid laten voor discussie over de meetniveaus van de items), maar elk van de richtlijnen kun je, als je weet wat je doet, negeren. Geen enkele richtlijn is namelijk in alle situaties van toepassing.

De enige manier is de vragenlijst te valideren. Dit betekent dat je kwalitatieve en kwantitatieve methoden combineert om te kijken of alle vragen op de goede manier worden geinterpreteerd, of de schaal unidimensionaal is, en of de test-hertest betrouwbaarheids goed is (zie e.g. http://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/download/1681/pdf_180 en http://userfriendlyscience.com/reliability voor meer informatie). In die validatie kunt je vaststellen of het gerechtvaardigd is om de vragen te combineren tot een enkele (sub-)schaal.

Als je verschillende vraagtypes gebruikt, is het risico dat je de vragen niet kunt combineren groter: maar het is nog steeds mogelijk dat je de vraagtypes wel gewoon kunt combineren. Als je minder antwoordopties gebruikt (e.g. 3 of 4) dan is de kans kleiner dat de items zich gedragen als intervalniveau variabelen, maar het is nog steeds mogelijk dat ze dat wel doen. Dus, je kunt nooit op basis van dit soort kenmerken een meetinstrumen verwerpen. Overigens: van de richtlijn dat je vragen door elkaar aan moet kunnen bieden of niet heb ik nog nooit gehoord. Dit kan soms misschien handig zijn, maar over het algemeen zijn er juist goede redenen om vragen in een bepaalde volgorde te plaatsen, en moeten die juist niet worden gemixt.

Echter, data uit eerdere studies over de validiteit en betrouwbaarheid van een instrument zijn niet bruikbaar om iets over jouw onderzoek te zeggen. Je moet altijd in jouw steekproef kijken of het meetinstrument zich gedroeg zoals het zich hoort te gedragen. De factor-analyse moet je dus herhalen, en je moet opnieuw naar de betrouwbaarheid kijken (maar idealiter niet met Cronbach's alpha, zie ook http://oupsy.nl/help/4/wanneer-is-cronbachs-alpha-hoog-genoeg?show=4#q4 en het artikel op http://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/download/ehp.v16.i2.p56/1). Dit moet altijd: bij elke studie moet je verifieren of je operationalisaties in jouw steekproef valide zijn (zie ook http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17437199.2015.1124240).

Je laatste zin/vraag begrijp ik niet goed; kun je die toelichten in een opmerking?

door (77.7k punten)
Zoals in de SCL: Piekeren over een slordigheid of iets wat je vergeten bent. Hier wordt eigenlijk gevraagd naar twee dingen in plaats van één.
En je vraag is of je die vraag dan moet splitsen?

Nee, dat zou ik niet doen. Je zou hem dan opnieuw moeten valideren.

Je hebt goede reden om aan te nemen dat de betreffende vragenlijst meet wat hij moet meten; dit is geverifieerd in die andere studie.

Je kunt discussieren over of ze het instrument beter hadden kunnen maken door bijvoorbeeld deze twee zaken te splitsen. Echter, misschien zijn ze juist gecombineerd met een goede reden.

Zoals ik zei, er zijn geen harde richtlijnen. Dit item werkt kennelijk goed op deze manier, dus je hebt geen reden om het aan te passen.

Tenzij je weer opnieuw wil valideren, natuurlijk. Maar: je hebt geen reden om aan te nemen dat deze vragenlijst niet goed werkt. De evidentie lijkt juist aan te geven dat hij wel goed werkt in deze vorm.
...