Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik heb gekozen voor SPSS voor het analyseren van de data. Bij de verwerkingsopdracht van H6 IDA zie ik bij de antwoorden van de verwerkingsopdrachten een uitdraai van o.a. de Cohen's d en het betrouwbaarheidsinterval hiervan. Ik zie dat ze in R wel op te vragen zijn. Wordt verwacht dat we - met het oog op het examen - van beide softwareprogramma's gebruik maken?

Door alleen van SPSS gebruik te maken mis ik m.i. relevantie informatie voor het beantwoorden van de verwerkingsopdrachten.

in Inleiding Onderzoek (OIO - was Inleiding Data Analyse, IDA) door (250 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Nee, voor het examen maakt het niet uit welke software je gebruikt.

Het klopt dat als je SPSS gebruikt, je relevante informatie ontbeert. Echter, SPSS, is tegelijkertijd nog steeds veelgebruikte software voor statistische analyses. De vervolgcursussen in het curriculum zijn ook nog niet klaargemaakt voor 'softwareonafhankelijkheid' zoals IDA: met andere woorden, daar wordt standaard SPSS gebruikt. Niet omdat SPSS een goed programma is, maar omdat het sinds de eerste versie in 1968 een van de eerste breed gebruikte softwarepakketten voor statistische analyses is, en dus een breder 'user base' heeft verworven. Veel docenten hebben zelf ooit SPSS geleerd, en voor veel mensen blijft het de 'software of choice'.

Omdat er inmiddels zoveel relevante analyses ontbreken in SPSS (zoals Cohen's $d$, maar ook bijvoorbeeld $\omega^2$) kun je nu in IDA zelf kiezen welke software je wil gebruiken.

Idealiter leer je statistiek onafhankelijk van een bepaald softwarepakket. SPSS was lange tijd de standaard, maar wordt nu snel ingehaald door R. En hoewel R op dit moment veruit het krachtigste statistische pakket is, kan dit over tijd ook veranderen. Kortom: idealiter leer je met meerdere programma's werken.

Maar, dat is geredeneerd vanuit je eigenlijk ontwikkeling, zeg maar. Vanuit de eindtermen van het onderwijs volstaat het als je een pakket beheerst. Of je nu SPSS of R aanleert maakt niet uit. SPSS heeft het nadeel dat het nogal beperkt is; R heeft het nadeel dat de vervolgcursussen (nog) niet klaar zijn gemaakt voor R-gebruik.

Het advies is daarom om deze cursus beiden te leren, zodat je de vaardigheid hebt aangeleerd om te switchen van software al naar gelang de eisen van de situatie. Maar om het tentamen te halen hoef je alleen of SPSS, of R, of PSPP te leren. Of, als je wil, andere software, die de benodigde analyses kan uitvoeren. Het gaat tenslotte om de dat je de analyses kunt uitvoeren en interpreteren, niet om met welke software je dit precies doet.
door (76.7k punten)
...