Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hieronder wat ik gedaan heb : de syntax en wat eruit gekomen is.

Ik zie niet hoe ik de correlatiecoëfficiënt moet aflezen (-.08; .23) . Dit verschijnt niet in de tabel die ik heb gevonden. En ook niet hoe ik kan weten dat het in de populatie waarschijnlijk .2 is? Hoe leid je dit af?

DATASET ACTIVATE DataSet1.
BOOTSTRAP /VARIABLES INPUT = Statken1 Statken2.
Bootstrap
Notes  
Output Created  02-JAN-2017 07:21:46
Comments  
Input Data C:\Users\Gebruiker\Documents\ISABELLE\DATA ANALYSE\Zelf analyseren\Statistiek_Angst.sav
 Active Dataset DataSet1
 Filter <none>
 Weight <none>
 Split File <none>
Syntax  BOOTSTRAP /VARIABLES INPUT = Statken1 Statken2.
Resources Processor Time 00:00:00,02
 Elapsed Time 00:00:00,02

Bootstrap Specifications
Sampling Method Simple
Number of Samples 1000
Confidence Interval Level 95,0%
Confidence Interval Type Percentile

CORRELATIONS /VARIABLES = Statken1 Statken2.
Correlations
Notes  
Output Created  02-JAN-2017 07:21:46
Comments  
Input Data C:\Users\Gebruiker\Documents\ISABELLE\DATA ANALYSE\Zelf analyseren\Statistiek_Angst.sav
 Active Dataset DataSet1
 Filter <none>
 Weight <none>
 Split File <none>
 N of Rows in Working Data File 106361
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
 Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax  CORRELATIONS /VARIABLES = Statken1 Statken2.
Resources Processor Time 00:00:02,72
 Elapsed Time 00:00:02,06

Correlations     
    Kennis van statistiek voor de cursus Kennis van statistiek na de cursus
Kennis van statistiek voor de cursus Pearson Correlation   1 ,076
 Sig. (2-tailed)    ,326
 N   168 168
 Bootstrapa Bias  0 -,002
  Std. Error  0 ,066
  95% Confidence Interval Lower 1 -,068
   Upper 1 ,196
Kennis van statistiek na de cursus Pearson Correlation   ,076 1
 Sig. (2-tailed)   ,326
 N   168 168
 Bootstrapa Bias  -,002 0
  Std. Error  ,066 0
  95% Confidence Interval Lower -,068 1
   Upper ,196 1
a Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (260 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Je antwoord is hetzelfde als in het antwoord bij deze verwerkerkingsopdracht wordt gegeven. Zoals je aangaf is die [-.08; .23]1. Deze voetnoot is:

1 Let op: het betrouwbaarheidsinterval kan wat verschillen, afhankelijk van hoe het wordt berekend. Bootstrapping gebruikt willekeurig gekozen nummers, en kan dus elke keer tot iets andere resultaten leiden. R gebruikt de zogenaamde ‘Fisher z transformatie’ en leidt elke keer tot dezelfde resultaten.

Jij vond [-,068; ,196], en dit wijkt een klein beetje af van [-.08; .23], maar zoals al in de voetnoot stond, niet veel (zie ook http://oupsy.nl/help/2676/hoe-nauwkeurig-moet-je-zijn).

Je tweede vraag is meer een kwestie van goed lezen. Er staat: "De correlatie in de populatie is dus waarschijnlijk in het beste geval rond de .2, maar zou evengoed afwezig (0) of negatief (-.05) kunnen zijn. In het beste geval is dit verband dus te kwalificeren als triviaal."

Er staat dus niet dat de correlatie in de populatie waarschijnlijk .2 is: er staat alleen dat hij dat is in het beste geval: een sterkere correlatie in de populatie is onwaarschijnlijk gegeven dit betrouwbaarheidsinterval.

door (77.8k punten)

Dit stukje gaat me te snel in het antwoord: "Je tweede vraag is meer een kwestie van goed lezen. Er staat: "De correlatie in de populatie is dus waarschijnlijk in het beste geval rond de .2, maar zou evengoed afwezig (0) of negatief (-.05) kunnen zijn. In het beste geval is dit verband dus te kwalificeren als triviaal."

Het is mij ook gelukt om de bootstrapping te gebruiken, maar ik begrijp niet waar het getal .2 vandaan komt of welke berekening ik moet maken om daar bij te komen.

Graag zou ik opheldering hierover krijgen.

Een extra vraag die ik hiervoor nog heb is het volgende: bij een correlatie tussen de .1 en .3 is de sterkte van het verband toch zwak positief ipv triviaal?
...