Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je 15 vragen hebt op vijfpuntsantwoordschaal (zie bijvoorbeeld Casus 1: Statistiek Cursusvormen), maakt het dan uit of je het totaal neemt óf het gemiddelde bij verdere analyse als de 15 vragen verdeeld zijn over bijvoorbeeld 7 intrinsieke en 8 extrinsieke factoren?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het laatste deel (de 7 intrinsieke en de 8 extrinsieke factoren) maakt de situatie een stuk lastiger, want het kan goed zijn dat je de 15 vragen dan helemaal niet wil aggregeren naar een enkele variabele: misschien wil je naar twee variabelen. Hoe je hier achter komt, komt aan bod in vervolgcursus Psychologisch Survey. Voor nu negeer ik dit dus, en beantwoord ik je vraag of het uitmaakt of je middelt of optelt.

Ja en nee.

Voor je uitkomsten maakt het niet uit of je middelt of optelt. Die heeft geen invloed op het verband met andere variabelen. Het enige verschil is deling door een constante (het aantal vragen/items).

Maar: vaak is middeling beter, omdat je dan als referentiekader voor de interpretatie van de geaggregeerde score de oorspronkelijke antwoordschalen/ankers kunt gebruiken. Als je bijvoorbeeld een 5-puntsschaal hebt met als ankers 'absoluut niet' tot 'absoluut wel', dan is een gemiddelde van 4.1 redelijk goed te interpreteren. Een somscore van 61.5 zegt niet zoveel.

Als je dus twijfelt is het altijd beter om te middelen. Als je niet twijfelt heb je kennelijk andere redenen om één van de twee te kiezen, en dat is dan ook goed, want zoals gezegd: je uitkomsten worden er niet door beinvloedt.
door (77.8k punten)
...