Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In de uitwerking van antwoord 2.1.2 van de cursus Psychologisch Experiment staat in de uitwerking bij vraag 3 dat de interne en externe validiteit niet bedreigd worden. Slechts een tussentijds voorval wordt gezien als bedreiging.

Ik denk echter dat er nog een bedreiging is: in de casus wordt namelijk gesproken over de onderzoeksgroep die bestaat uit: 500 werknemers van een groot bedrijf in Brabant welke bereid is om mee te werken.

Daarmee is volgens mij de interne validatie bedreiging: "verspreiding van de ingreep" ook van toepassing. Het is namelijk niet ondenkbaar dat medewerkers van het bedrijf in de week na de eerste interventie met elkaar praten over het onderzoek en de tekst. Proefpersonen die over dictator Martin hebben gelezen en spreken met proefpersonen die over dictator Hitler hebben gelezen 'vervuilen' daarmee de data (er worden mogelijk nieuwe koppelingen gelegd in het schema met de fictieve dictator). Zeker in een bedrijf waar 50% van de medewerkers heeft meegedaan lijkt mij deze kans niet gering en zou volgens mij gezien moeten worden als interne bedreiging. Of interpreteer ik de betekenis van deze interne bedreiging niet goed?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (130 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Dit is een goed punt: voor zover ik kan beoordelen is dit inderdaad een bedreiging voor de interne validiteit. Een serieuze bedreiging zelfs: de validiteit van de manipulatie wordt aangetast door deze mogelijke 'onzuiverheid'. Ik zal de vraag echter ook doorsturen aan de examinatoren, zodat zij kunnen bevestigen of dit een fout in de cursus is, of dat wij een denkfout maken.

PS: ik weet trouwens niet uit mijn hoofd of dit wordt besproken, maar: het convenience sample dat hier wordt gebruikt (i.e. alle deelnemers binnen één bedrijf werven) vormt een bedreiging van de externe validiteit. Je data verzamelen binnen een specifieke subpopulatie is onhandig tenzij je alleen hoeft te generaliseren naar die subpopulatie. Je wil altijd werven uit de algemene populatie als je conclusies wil trekken over de algemene populatie. Elke concessie hieraan bedreigt je externe validiteit en verzwakt dus je design en daarmee je conclusies.

door (77.7k punten)
bewerkt door
...