Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 1 niet-leuk
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (2.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Bedoel je in een populatie? Samenhang is niet iets 'in een correlatie'? Dus, aangenomen dat je bedoelt "Als de correlatie in een populatie .3 is, dan kan deze toch zwak positief als middelsterk positief zijn?": normaal worden correlaties van .3 als middelsterk geclassificeerd. Correlaties van .1 worden als zwak geclassificeerd.

Meestal probeer je natuurlijk classificatie op basis van puntschattingen te vermijden. De correlatie die je in je steekproef hebt gevonden had immers net zo makkelijk hoger of lager kunnen zijn; van steekproef tot steekproef verschilt die. Je gebruikt normaal dus de betrouwbaarheidsintervallen om een verband te classificeren, en daarbij houd je er rekening mee dat de grenzen van dat betrouwbaarheidsinterval, net als de puntschatting, van steekproef tot steekproef verschillen. Dus je hecht nooit teveel waarde aan of de grens nu bij .29 of .3 of .31 ligt.

Als je bijvoorbeeld een correlatie vindt met een 95% betrouwbaarheidsinterval van [.12; .31], dan zou ik zeggen dat dit waarschijnlijk een zwak verband is, ook al overschrijdt je de grens van .30: je overschrijdt die immers maar een klein beetje, dus zelfs als de populatiewaarde helemaal aan dat uiteinde ligt, bijvoorbeeld .31 is, dan is het nog steeds een relatief zwak verband (het zwakste verband dat als middelsterk wordt geclassificeerd).

Als je een interval van [.16; .42] vindt, dan zou ik zeggen dat het in de populatie waarschijnlijk een zwak tot middelsterk verband is.

En als je een interval van [-.11; .62] vindt, dan zou ik zeggen dat op basis van deze data, het even ongeveer aannemelijk is dat er een zwak negatief verband is, als een sterk positief verband, en dat het ook goed mogelijk is dat er helemaal geen verband is (dit is trouwens het 95% betrouwbaarheidsinterval dat je vindt als je in een steekproef van 25 deelnemers een correlatie vindt van .30).
door (77.8k punten)

Ik verwoord mijn vraag blijkbaar verkeerd. Wat ik bedoel (zie ook tabel uit digitaal boek) is als de samenhang .3 is, kan de sterkte tussen een verband volgens de tabel toch twee verschillende sterkten hebben, omdat het op een grens ligt? Dat geldt bv ook voor .1 of .5?

Klopt; maar het zijn dus tentatieve labels - en bovendien kun je toch nooit uitspraken doen op basis van puntschattingen (zie mijn antwoord hierboven). Dus als je een puntschatting vindt van .3, dan kan dat consistent zijn met een negatief, afwezig, triviaal, klein, middelsterk, of sterk verband in de populatie. Als je meer wil weten heb je altijd het betrouwbaarheidsinterval nodig, en je hebt nogal grote steekproeven nodig om een betrouwbaarheidsinterval te hebben dat smal genoeg is om binnen een kwalitatief label te vallen (e.g. helemaal binnen een 'zwak' of 'middelsterk' verband).
...