Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Output oefencasus (thema 8.1): komt de gegeven output van de oefencasus uit R of SPSS?

1) Tijdens het uitvoeren van de opdrachten, krijgen wij steeds net een andere output dan in het digitale werkboek. Heeft dit te maken met het verschil tussen R en SPSS?

2) Daarnaast staan er grafische weergaves (figuur 8.1.10 en figuur 8.1.11) van scatterplots met verbanden. Deze krijgen wij niet zichtbaar in SPSS. Het is ook moeilijk om te achterhalen hoe de x-as en de y-as tot stand gekomen is.
Hoe krijgen wij een dergelijk figuur via SPSS?

3) Klopt het dat er in de output uit het werkboek meer informatie gegeven wordt dan nodig is voor het beantwoorden van de vragen?

4) Waarom wordt in de output van vraag 5 de Achieved power for d = -1.94 vermeld? Wat zegt dit ons en hoe vraag je dit in SPSS op?

5) Bij vraag 77.1 wordt gevraagd naar het verschil tussen jongens en meisjes. In de oefencasus wordt geslacht uitgedrukt in een continu meetniveau, terwijl we een categorisch meetniveau nodig hebben. Bij het uitlezen van onze output weten we niet of 1 de jongens of de meisjes vertegenwoordigd. 

We stoppen met z'n drieën veel tijd in het maken van deze oefencasus, maar het blijft ingewikkeld om onze output gelijk te krijgen aan de output uit het werkboek.

in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (160 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

1. De output komt uit R.

2. Of de figuur uit SPSS te halen is, weet ik niet zeker, maar de figuur geeft een t-toets weer. De waardes moeten sowieso uit SPSS te halen zijn.

3. Hier en daar lijkt dat wel het geval inderdaad, omdat de output van r ongecensureerd is weergegeven.

4. Dit lijkt een typisch geval van service van de zaak. Extra informatie die meer duiding geeft aan de interpretatie van de waarde van Cohen's d.

5. In de beschrijving van de casus staat, welke variabele wat betekenen. Je kan deze labels in SPSS zelf toevoegen (in de variable view):

sex Geslacht van het kind 1 = Vrouw,
2 = Man
door (7.5k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

Reinout's antwoorden zijn grotendeels volledig en correct; ik zal wat extra uitleg geven waar dit misschien handig is.

  1. Klopt! Alle materialen worden met R vervaardigd. Dit zou niet in SPSS kunnen; die heeft hier geen functionaliteiten voor.
  2. Deze specifieke plots ("dlvPlots") kunnen inderdaad eenvoudig in R worden besteld, maar bestaan niet in R. Het is misschien mogelijk om ze te benaderen, maar als je die plotjes graag wil, kun je beter R gebruiken.
  3. Dat klopt: zoals Reinout aangeeft wordt de 'ruwe output' gegeven.
  4. De power voor een klein, middelsterk, en groot effect is handig om te weten. De power die je hebt voor het effect in je steekproef (mocht dat het effect in de populatie zijn; dit heet 'post hoc power') is soms ook interessant. Reinout's "service van de zaak" dekt de lading dus uitstekend :-)
  5. Wat Reinout aangeeft klopt: beantwoordt dat ook jullie vraag? Overigens is het goed om je te realiseren dat representatie van meetwaarden voor getallen niet betekent dat een variabele een continu meetniveau heeft. Je zou bijvoorbeeld opleidingsniveau (laag, midden, hoog) kunnen representeren met 1, 2, en 3. Dit wordt daardoor geen continue variabele: je zou hiermee geen correlaties kunnen berekenen. Of een variabele categorisch of continue is zit in je design, specifieker in je operationalisaties: dit kun je niet zijn aan eventuele representaties door getallen, want in bijvoorbeeld SPSS worden meetwaarden altijd gerepresenteerd door getallen, zelfs als een variabele nominaal is.

Het is heel goed dat jullie veel tijd in de oefencasus stoppen! Jullie output hoeft niet equivalent te zijn aan die in het voorbeeld: als je, met die output, de betreffende vragen maar kunt beantwoorden.

door (77.8k punten)
...