Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Modaliteit (de Dip Test) zit niet in SPSS. De IQR wordt geleverd door EXPLORE (zie 'Zelf Analyseren in de Praktijk'), en de variatie (oftewel SS) kun je krijgen door de standaarddeviatie (die je op allerlei manieren kunt krijgen, bijvoorbeeld met EXPLORE te kwadrateren, of gewoon rechtstreeks de variantie te nemen, en die te vermenigvuldigen met de vrijheidsgraden ($n-1$). Je kunt ook een eenweg anova doen met de betreffende variabel als afhankelijke variabele en een willekeurige voorspeller en naar de totale SS kijken: dat is immers de variatie in de afhankelijke variabele.

door (77.7k punten)
Dankjewel weer voor je antwoord Gjalt-Jorn!

Ik kom toch eventjes terug op de dip test. De eerste vraag van de tentamencasus is wat de beschrijvingsmaten en verdelingsvormen zijn. Modaliteit hoort daar toch bij? Maar als er nu op het tentamen een vraag wordt gesteld over modaliteit  die je uit je output moet halen, dan heb ik dat dus niet, omdat ik met SPSS werk. Wat nu te doen?
Gelukkig zijn wij ons, er als docenten en samenstellers van de itembank, van bewust dat de Dip Test niet in SPSS ziet, en dat jullie als studenten zelf mogen kiezen welk programma jullie gebruiken :-)

Om diezelfde reden wordt er niet gevraagd naar de grenzen van de 95% betrouwbaarheidsintervallen van Cohen's $d$, $\omega^2$, of $R^2$.
Modaliteit is wel uit de output van SPSS te halen, maar niet middels de dip-test. De modaliteit haal je uit de grafische weergave van de data middels de histogrammen. Ergens is genoemd dat de dip-test met name interessant is voor blinde personen.
Dat is waar ook, Reinout! Onze docent Natasja heeft dat in de eerste les ook verteld, nu herinner ik het me weer. Statistiek is nieuw voor me, en het is zo veel nieuwe informatie en zo'n andere manier van denken (ik ben echt een alfa, een cultuurhistorica). En dan moet je de stof én SPSS in tien of elf weken eigen maken. Dat valt niet mee, vind ik. Dankjewel voor jouw respons!
Ja, psychologie is niet echt een alpha-domein :-) Wetenschappelijk onderzoek naar mensen blijft in de kern methodologie en statistiek, dat is onvermijdelijk. Maar de meeste mensen gaan het gelukkig wel steeds leuker vinden naarmate ze het beter begrijpen - en het klinkt alsof je het goed doet Ivonne!
...