Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Je leest in deze opdracht dat je eigenlijk zou moeten delen door een gepoold product.

Mag je ook delen door de SD die je krijgt uit de berekening van de totale sample. (mannen en vrouwen samen)

De uitkomst is dan trouwens ook bijna hetzelfde.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (220 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Ja, dat mag ook. Sterker nog, de gepoolde SD is een poging om die totale SD te berekenen uit de SD's van de twee groepen.

Er zijn overigens mensen die stellen dat je altijd de SD in de controleconditie moet gebruiken (als er sprake is van een manipulatie). Er is dus discussie over welke SD je het beste kunt gebruiken.

Maar, zoals ik al eerder aangaf: de puntschatting van Cohen's $d$ verschilt sowieso van steekproef tot steekproef. De kleine verschillen die je ziet als je een iets andere SD neemt maken niet uit in vergelijking met de grote verschillen in Cohen's $d$'s die je kunt vinden tussen verschillende steekproeven. Neem bijvoorbeeld een populatiewaarde van Cohen's $d$ van .5 (een middelsterk effect; zeldzaam sterk, in de gedragswetenschappen), en een steekproefomvang van 100 deelnemers. Als je dan 10 steekproeven neemt, zijn dit mogelijke waarden van Cohen's $d$:

> round(rd(10, 100-2, .5), 2)
 [1] 0.48 0.34 0.61 0.72 0.66 0.89 0.59 0.55 0.32 0.39

Deze waarden liggen zo ver uit elkaar, dat de minimale verschillen door het gebruik van de gepoolde standaarddeviatie, of de standaarddeviatie uit een van de groepen, niet veel uitmaken.

Dus ja, je mag de SD gebruiken die je krijgt uit de berekening van de totale steekproef!

door (77.7k punten)
...