Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Voor mijn MT doe ik multilevelanalyses op repeated measures van personen. Hiervoor wil ik o.a. de Intraclasscorrelatie (ICC) bepalen. De standaard formule voor de ICC luidt:

    variantie van het 2e niveau / (variantie van het 2e niveau + resterende variantie)

Omdat het in mijn situatie om repeated measures gaat heb ik de meting ook als variabele ogenomen in het model

De output in SPSS voor de Covariance Parameters is dan (fictief voorbeeld met Estimate waarde):

      Repeated Measures AR1 diagonal .20

      Repeated Measures AR1 rho         .30

     Onafhankelijke [subject=persoon]   .10

Mijn vraag is: wat is de resterende variantie die ik moet gebruiken voor de ICC bepaling? Is dat .20 of .50? Dus: moet de rho wel/niet meegenomen worden?
in Modeleren (SEM en Multilevel Analysis (mixed methods, HLM)) door (350 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Dat is een goede vraag, waar ik vooralsnog nog niet met zekerheid een antwoord op heb kunnen vinden.

Ik denk dat je de moet uitgaan van de totale variantie in de noemer van de ICC formule, zoals die altijd wordt gegeven, dus in dit geval .50.  Hierdoor zou de ICC dus .20 worden.

Maar er is wat te zeggen voor de redenering dat je de variantie als gevolg van auto-correlatie uit beide termen van de ICC breuk haalt. Een ICC gecorrigeerd voor de auto-correlatie dus. In dat geval krijg je een ICC van .50.

Hopelijk kan iemand referenties geven voor de juiste keuze.
door (11.7k punten)
Bedankt voor de reactie.

Vooralsnog ga ik dan maar uit van het uitsluiten van de autocorrelatie 'rho' voor de bepaling van de ICC. In mijn hypothesen speelt de samenhang van de meetmomenten of tijdstip gedurende dag geen rol.

Ik heb gisteren al wat gegoogled, maar (nog) geen informatie kunnen vinden die hier iets van vindt.
Ook in 2021 kan ik nog altijd geen antwoord vinden op de vraag hoe je de ICC berekent bij een multilevelanalyse met repeated measures...

Over de berekening in het antwoord: moet de variantie op subject-niveau niet ook worden meegenomen in de noemer? Kom ik daarmee dan niet op een noemer van .60 (als rho wordt meegenomen) of .30 (als rho wordt uitgesloten), en daarmee op een ICC van 0.167 respectievelijk 0.33?
...