Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb de vraag en het antwoord over het delen door twee die eerder op oupsy is weergegeven doorgenomen. Maar blijf met een probleem.eerder een practisch probleem. Het betreft opdracht 634 testen van hypothese 7. Voor hypothese 7 wordt een correlatieanalyse uitgevoerd en er wordt aan het eind gedeeld door twee. Dit terwijl SPSS expliciet de mogelijkheid voorziet in de  correlatieanalyse om aan te vinken of het om een een of tweezijdige toets gaat. Ik snap de terugkoppeling van hypothese 7 dus niet. Vat ik het voor de regressieanalyse goed samen dat het testen van de R kwadraat een anova is waarbij het om  een verhouding van kwadraten gaat die altijd positief zijn. En dus ligt de richting vast. En dat voor het testen van de regressiecoefficient het een student verdeling betreft zodat als de richting gekend is er gedeeld moet worden door twee omdat SPSS voor de studentverdeling "default" tweezijdigheid aanneemt? alvast bedankt op voorhand mvg Jan
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (330 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Je lijkt hier een aantal zaken te verwarren. Een regressie-coefficient is geen correlatie-coefficient. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze gelijk zijn; maar in die omstandigheden doe je normaal geen regressie-analyse, dus dat is triviaal.

Het testen van een $R^2$ kan op verschillende manieren. Een $R^2$ is uiteindelijk immers niets meer dan een gekwadrateerde correlatie. Hoe je deze ook toetst, er komt altijd hetzelfde uit. Maar, het betreft hier geen $R^2$ - het gaat over een gewone correlatie.

Een gewone correlatie kan zowel positief als negatief zijn, en dus zowel eenzijdig als tweezijdig worden getoetst (maar onthoud http://oupsy.nl/help/299/moet-regressie-gerichte-hypothese-waarde-square-delen-niet :-)).

De toets op significantie van $R^2$ is trouwens ook niet hetzelfde als de toets op significantie van een regressiecoefficient ($\beta$). Zoals je aangeeft hebben regressie-coefficienten een t-verdeling, en die toets je door, na deling van de coefficient door de bijbehorende standaardfout, de t-verdeling te gebruiken. Een regressiecoefficient, en de resulterende t-waarde, kunnen beiden dus zowel negatief als positief zijn.

door (77.7k punten)
...