Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Op blz. 880 Field wordt uitgelegd (vertaald), dat de Multiple R is: " de multiple correlatie coëfficiënt. Het is de correlatie tussen de geobserveerde waarden van een uitkomst en de waarden van de uitkomst zoals die wordt voorspeld door een multiple regressie model." Betekent dit, om in het voorbeeld van Field te blijven op blz. 335, dat de waarde van de Multiple R in het model staat voor de correlatie (.815) tussen de drie predictoren ('Advertising Budget (Thousands of Punds)', 'No. of plays on Radio' en 'Attractivenes of Band') en Album Sales(Thousands) en dat dit een sterke samenhang is?
in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (4.1k punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Wat er staat is eigenlijk letterlijk hoe je het zult moeten lezen: de correlatie tussen de geobserveerde Y (dus de werkelijke score van de afhankelijke variabele) en voorspelde Y (dus de score op de afhankelijke variabele als per case de regressievergelijking wordt ingevuld). Des te hoger de correlatie (tussen lijn en puntenwolk in wezen) des te beter werkt de regressievergelijking om iemands Y-score te voorspellen, dus des te hoger is het verband tussen de gehele set aan predictoren met Y.

Hoewel de multipele R dus wel iets zegt over de correlatie tussen alle predictoren en de afhankelijke variabele, wordt dit indirect berekend door de uitkomsten van de regressievergelijking met de werkelijke data te correleren.
door (63.1k punten)
bewerkt door
...