Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Covariaat is de 'regressienaam' voor de onafhankelijke variabele en criterium voor de afhankelijke variabele.

Ik zou zeggen dat een criterium vaststaat (dus in mijn denkwijze de onafhankelijke) en dat het c0-varieren juist bij de afhaneklijek variablee hoort. Want juist de afhankelijke variabele 'beweegt/verandert' normaal gesproken   en de onafhankelijke staat vast. ?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (1.8k punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Ik snap je denkwijze. Echter, een criterium kan ook varieren; in deze terminologie wordt ongeveer bedoeld dat deze variabele het criterium dat moet worden 'behaald': je wil de DV (dependent variable, afhankelijke variabele) zo goed mogelijk voorspellen. Omdat die DV de 'variable of interest' is, worden de IV's (independent variables, onafhankelijke variabelen) slechts gezien als 'meevarierende variabelen': covariaten dus.

Ik begrijp niet helemaal waarom je stelt dat de onafhankelijke variabele vaststaat? Zelfs in experimenteel onderzoek, waar de onafhankelijke variabele vaak maar twee niveau's heeft (dichotoom is), bijvoorbeeld 'geen adrenaline-injectie' en 'wel een adrenaline-injectie', representeren die niveau's (of groepen) juist variatie van de onderliggende variabele (bijvoorbeeld 'adrenaline').

Als er geen variatie ('beweging', 'verandering'), is, is iets ofwel geen variabele (als het niet kan varieren/bewegen/veranderen), ofwel niet goed geoperationaliseerd (e.g., het meetinstrument deed het niet; of er is een verkeerde doelgroep gekozen).
door (77.8k punten)
Dank. Ik snap jouw vraag over vaststaand criterium. Natuurlijk ben ik het met je eens dat er bewogen moet worden maar eenmaal als criterium zijnde (nl wel adrenaline of een adrenaline) staat dat vast, die onderzoeksconditie.

Ik nam criterium ('vaststaand'  , waar aan voldaan moet worden als uitgangspunt en het is het criterium om naar toe te werken. Volgens mij hebben we 'm dan zo?
Ja, precies; het criterium is het doel; datgene dat je wil voorspellen. En het staat vast, in de zin van dat de data zijn verzameld, en die observaties staan vast. Dus zelfs dat stukje van je eigen intuitieve definitie kun je er nog in kwijt :-)
...