Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik begrijp niet goed hoe ik de t-waarde moet lezen: 1.14[98], p=.256 en hoe ik hier een conclusie uit kan trekken.
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (2.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Deze toetsvraag betreft nulhypothesetoetsing. Door studietaken 4.5 en 6.1 nogmaals door te nemen zou je moeten weten waar je op moet letten en wat het juiste antwoord is.

Is het dan nog niet duidelijk? Stel dan een gerelateerde vraag (met de gelijknamige link onder dit antwoord) waarin je uitlegt wat jouw interpretatie is van de informatie in de vraag, zodat ik kan zien wat je precies niet begrijpt.
door (77.7k punten)

Beste  Gjalt-Jorn,

Na het lezen van de studietaken begrijp ik het juiste antwoord op deze vraag nog steeds niet helemaal. 

Om te kunnen concluderen of een t-waarde significant is heb je volgens mij een tabel nodig? Deze wordt niet gegeven. 

Op basis van welk gegeven kan je concluderen of de variabelen wel of niet samenhangen in de populatie? een t-waarde van 1.14 zou naar mijn idee betekenen dat er meer signaal is dan ruis, omdat het om een waarde boven 1 betreft, dus samenhang. Uit de p-waarde van .256 zou ik (zonder tabel) juist concluderen dat er geen samenhang is omdat deze hoger is dan 0.05. 

 

...