Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In thema 6  (proeftentamen) wordt op een bepaald ogenblik gevraagd om histogrammen met daarbovenop gedrukt de kansdichtheid van de normale verdeling te evalueren. De vraag is dan tussen een aantal van die histogrammen diegene aan te duiden die het minst "normaal" verdeeld is.  Vanuit een andere context weet ik dat er methoden zijn om normaliteit te testen(Shapiro wilk, chi kwadraat , plots...klopt dat?) maar dat helpt me niet verder. Ik weet in de verste verte niet welke methode ik moet hanteren om met enige kans op succes de minst normaal verdeelde factor te selecteren. Is er ergens een pragmatische methode om met kans op succes een uitspraak te doen ? Ik ben op de hoogte van de vraag die hierover liep. Maar het antwoord is niet echt wat ik zoek. mvg Jan De Smet
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (330 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
In de cursus Kwantitatieve Data-analyse gaan we nietheel diep in op hoe je kunt zien of iets veel dan wel weinig afwijkt van de normaalverdeling. De bedoeling is om studenten er bewust van te maken dat ze naar de verdeling van de data kunnen kijken. Bij deze vraag in het tentamen is het de bedoeling om naar de histogrammen te kijken en (op het oog) te beoordelen of de histogrammen afwijken van de (klokvormige) normaalverdeling.
door (1.1k punten)
...