Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je éénzijdig toetst (t-toets) met een significantieniveau van 5% moet je het betrouwbaarheidsinterval aanpassen naar 90%. Als je dan in je antwoord bijv. formuleert: "Het ....betrouwbaarheidsinterval loopt van -2.12 tot -1.27. Wat vul je dan in? Het 90% BI of blijft het wel gewoon 95% BI heten?
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (370 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Je moet nooit eenzijdig toetsen. Zie http://oupsy.nl/help/1324/waarom-komt-eenzijdige-toetsing-in-de-praktijk-niet-voor en http://oupsy.nl/help/2247/eenzijdige-informatiever-presteert-tweezijdige-toetsing voor meer informatie.

Een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval kan ook niet; het is dan oneindig breed (want oneindig breed naar een kant toe).

Er zijn kunstgrepen mogelijk om een betrouwbaarheidsinterval op te stellen dat consistent is met de resultaten nulhypothese toetsing als je eenzijdig toetst. Maar dat is dat geen echt betrouwbaarheidsinterval; de logica van het betrouwbaarheidsinterval (bij het oneindig vaak herhalen van de steekproef valt de populatiewaarde in 95% (of X%) van de gevallen in het interval) gaat ook niet meer op.

Als het goed is zijn alle verwijzingen naar eenzijdige toetsing ook uit de cursus KDA verwijderd - waar kom je dit nog tegen? Ze zijn sowieso overal uit de toets verwijderd. Alles over eenzijdige toetsing in de cursus kun je negeren.
door (77.8k punten)
Ik had inderdaad gelezen dat dit éénzijdig toetsen in de praktijk niet gedaan wordt, maar in de cursus KDA (S13131) wordt regelmatig aangegeven dat je éénzijdig moet toetsen en dat je dan het betrouwbaarheidsinterval moet aanpassen naar 90%. In het bronbestand 'betrouwbaarheidsinterval' wordt dit o.a.aangegeven. Ook in de terugkoppeling bij de opdrachten kloppen de getallen met het 90% betrouwbaarheidsinterval als je dit aanpast bij éénzijdig toetsen met een significantieniveau van 5%. Daarnaast wordt overal aangegeven dat je bij éénzijdig toetsen (t-toets) de p-waarde moet delen door 2.Bij de correlatieanalyse moet je aangeven of er eenzijdig (1-tailed) of tweezijdig (two-tailed) getoetst wordt. In de opdrachten wordt heel veel éénzijdig getoetst. Ook in de oefententamens komt dit terug. Ik heb over een week tentamen en ben met de tentamenopdracht bezig: ik toets de hypothesen dus op de manier die ik leer, maar door uw antwoord lijkt het erop dat ik dus niks éénzijdig mag toetsen?
Ok, dankjewel. Ik zal de cursus nog eens doorwerken. Maar voor nu kun je onthouden dat je dus nooit eenzijdig toetst; en in het tentamen worden hier dus ook geen vragen over gesteld!
Dit maakt me nu wel heel onzeker. Dus alle hypothesen die in de gehele cursus en oefententamens gericht zijn opgesteld, hadden dus tweezijdig getoetst moeten worden i.p.v. éénzijdig? Ik hoef dus geen enkele p-waarde te delen door twee; bij geen enkele t-toets, gepaarde t-toets en niet bij de t-toets in regressieanalyses? Bij de correlatie-analyses altijd two-tailed aangegeven? Ik ga hier in het examen echt geen problemen mee krijgen, het zijn tenslotte oude casussen?
Ja, dit klopt. Altijd two-tailed. En nooit je p-waarde delen! Je hebt het precies door - heel goed!!! Alle items waarbij een- versus tweezijdige toetsing relevant is, zijn verwijderd uit de itembank voor deze cursus. Je zult dus nooit hoeven kiezen, en kunt in het gehele tentamen uitgaan van tweezijdige toetsing. Mocht ik een item hebben gemist, dan kun je contact met me opnemen, en dan kunnen we dat item bekijken (en indien gepast voor jou laten vervallen of goed rekenen). Dus geen zorgen. Je hoeft alleen te onthouden: toetsing is altijd tweezijdig!
Oké, dan ga ik op basis van uw informatie verder. Hartelijk dank voor uw reactie!
Ik snap het bovenstaande. Maar is het mij niet duidelijk of het betrouwbaarheidsinterval nou wel of niet moet aanpassen naar 90%? Als ik het goed begrijpt blijft het betrouwbaarheidsinterval 95% en pas je dat niet aan om eenzijdig te toetsen.
Klopt, blijft 95%!
...