Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Dit is wat je mee mag nemen naar het tentamen maar ik weet niet wat wordt bedoelden wat er van je verwacht wordt, wat je hier mee moet doen.
in Studienet door (940 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Dit wordt uitgelegd in de cursus op de pagina's Tentamen in menu Informatie:

Bij het tentamen is het de bedoeling dat u de output die u bij de tentamencasus produceert, meeneemt. Dit hoeft niet 'schoon' te zijn: er mag op worden geschreven. Deze output moet worden ingeleverd. Verder mag een niet-programmeerbare rekenmachine worden meegenomen (die rekenmachine is niet nodig; dit staan we uitsluitend toe om eventuele onzekerheid weg te nemen). Verder mag een 'schoon' verklarend Nederland woordenboek worden meegenomen (hier mag dus niet in zijn geschreven, en er mogen geen briefjes in zitten), en er mag een 'schoon' Engels-Nederlands woordenboek worden meegenomen.

En in de tentamencasus, Thema 9:

Hiervoor moet u eerst vaststellen wat de gepaste analyse is voor elke vraag. Vervolgens moet u die analyse uitvoeren (voor de duidelijkheid: een analyse kan meerdere commando's omvatten). De uitkomsten van die analyse moet u meenemen naar het tentamen. Hier worden een aantal vragen over gesteld. De antwoorden kunt u geven door de uitkomsten van deze analyses goed te interpreteren.

door (77.7k punten)
...