Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik begrijp deze vraag niet: 

79.1 Deze vraag gaat over de tentamencasus.

Welke stelling is juist?

a Op basis van deze steekproef wordt de nulhypothese dat de gemiddelde geïmiteerde agressie in de populatie gelijk is in de vier condities behouden.

b Op basis van deze steekproef wordt de nulhypothese dat de gemiddelden van geïmiteerde agressie in de populatie gelijk zijn in de vier condities verworpen.

Het juiste antwoord is b. Ik heb hier een F waarde van 1,033 en een p van ,378. Omdat de p zo hoog is zou je toch denken dat de nul hypothese wordt behouden?  Hij is immers veel groter dan ,05. In opdracht 7.2 staat immers dat de nulhypothese wordt verworpen als de p waarde heel klein is.


in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (300 punten)

2 Antwoorden

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Hallo,

Als ik naar mijn output kijk voor de oneway Anova voor geïmiteerde agressie en de 4 condities, krijg ik een F van 3.48 en een p van .016 (kan je ook terugvinden in de oplossingen bij thema 8).

Op basis van die waarden klopt antwoord b.

Ik vrees dus dat er bij jou ergens iets misgelopen is bij het uitrekenen van de F- en de p-waarde.

Succes!
door (710 punten)
geselecteerd door
Ik wilde even bevestigen dat ik dit (als examinator) heb gezien en dat dit klopt.
0 leuk 0 niet-leuks
F = 1,033 en p = ,378 komen uit Levene's test, niet uit de oneway Anova. Ik maakte dezelfde fout; kijken in de verkeerde tabel...
door (200 punten)
...