Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hoe kan ik op juiste wijze volgens de APA Manual (6th edition) een MRA rapporteren? Dit vond ik op p. 10 van http://www.mco.edu.fmg.uva.nl/rapportage/RapportageMenT.pdf:

Voorbeeld: "Het regressiemodel met het aantal malen dat Nederlanders de krant lezen als afhankelijke variabele en de leeftijd, sekse, het politiek wantrouwen en de frequentie dat men internet gebruikt als onafhankelijke variabelen is significant, F (4, 1541) = 131,37, p < 0,001. Het regressiemodel is dus bruikbaar om de leesfrequentie van kranten bij Nederlanders te voorspellen, maar de voorspelling is qua sterkte matig: 25 procent van de verschillen in leesfrequentie kunnen voorspeld worden op grond van de leeftijd, sekse, het politiek wantrouwen en internetgebruik (R2 = 0,25). Leeftijd, b* = 0,38, t = 14,45, p < 0,001, 95% CI [0,03, 0,04], sekse, b* = 0,27, t = 2,36, p < 0,05, 95% CI [0,60, 0,83], en politiek wantrouwen, b* = -0,21, t = -9,33, p < 0,001, 95% CI [-0,04, -0,03], hebben een significante, matig sterke samenhang met leesfrequentie, terwijl internetgebruik een zwak verband heeft, b* = 0,08, t = 2,93, p = 0,003, 95% CI [0,02, 0,12]. Per leeftijdsjaar neemt de geschatte leesfrequentie met 0,03 toe. Mannen lezen gemiddeld 0,71 vaker de krant dan vrouwen. Met elke punt extra op de schaal voor politiek wantrouwen, die loopt van 6 (helemaal geen wantrouwen) tot 52 (zeer veel wantrouwen), leest men gemiddeld de krant 0,04 minder. Tenslotte hangt 1 punt extra internetgebruik samen met 0,07 extra de krant lezen. Bij al deze effecten wordt ervan uitgegaan dat de overige onafhankelijke variabelen constant worden gehouden."

 Is dit juist en is het nodig zowel de p-waarde als het betrouwbaarheidsinterval te noteren of kan ik ook de p-waarde weglaten?

in Cross-sectioneel Onderzoek (OCO, PB08x2) door (4.1k punten)
bewerkt door

4 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Wat mij betreft is dit in orde; maar omdat wetenschap in beginsel subjectief is, kan het zijn dat er nuanceverschillen zitten in de voorkeur van verschillende begeleiders. Die zullen je er echter wel feedback op geven, dus wat de voorkeur van jouw begeleider is merk je vanzelf.

Om toch alvast wat concrete feedback te geven geef ik hier de feedback die ik zou geven.

Ik zou zelf ook de gestandaardiseerde coëfficiënten toevoegen. Het vergelijken van de invloed van de voorspellers is nu lastig. Je kunt deze natuurlijk ook in een tabel plaatsen. Als je daar een kolom voor de t-waarde, de vrijheidsgraden, en de p-waarden maakt, kun je die ook weglaten uit de tekst, zodat je je daar kunt concentreren op de coëfficiënten (de betrouwbaarheidsintervallen, dus: puntschattingen zijn immers niet erg informatief omdat ze in volgende steekproeven fors kunnen verschillen). Dan kies je vervolgens of je de ruwe coëfficiënten of de gestandaardiseerde coëfficiënten in de tekst bespreekt; de ruwe zijn handig als je de link met de 'realiteit' wil benadrukken, en de gestandaardiseerde zijn handig als je de sterkte van de verbanden tussen de verschillende voorspellers wil vergelijken.

En - vergeet de correlatiematrix niet (liefst ook met betrouwbaarheidsintervallen)! De bivariate verbanden zijn altijd nodig om uitkomsten van multivariate analyses goed te kunnen interpreteren.

Als ik je zou begeleiden zou dit mijn feedback zijn - maar andere begeleiders kunnen andere accenten leggen. Ik zal mijn collega's van de M&T sectie uitnodigen dit te bekijken en antwoorden toe te voegen met eventuele afwijkingen in hun stijl, zodat je daar een indruk van kunt krijgen.
door (77.8k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

Wat ik zou toevoegen is wat je kan bespreken in de tekst. Is het resultaat significant, wat is de richting (positief/negatief), en dan inderdaad de sterkte van de coëfficiënten vergelijken. Tot slot is het goed om ook de interpretatie van de resultaten te bespreken, dus beschrijven wat je precies gevonden hebt.

door (1.6k punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Persoonlijk vind ik een tabel prettiger lezen dan al die getallen in de een lopende tekst. Bij vier of meer is een tabel eigenlijk een must. In de tekst kan je dan de belangrijkste zaken uit de tabel herhalen en duiden (zie ook antwoord Inge).

De APA manual geeft wel een voorbeeld van een regressietabel.

De B's en Beta's met hun CI's bevatten mijns inziens trouwens de belangrijkste informatie.
door (11.7k punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Ik raad altijd aan in Field te kijken. Elk hoofdstuk wordt besloten met een sectie 'how to report...'. Helaas geeft Field in het hoofdstuk over multipele regressieanalyse (H8, 4e editie) geen tips hoe je de resultaten van een regressieanalyse in woorden presenteert. Wel geeft hij een voorbeeld van een tabel om de resultaten te presenteren. Deze tabel bevat informatie over ongestandaardiseerde regressiecoefficienten (met 95%-betrouwbaarheidsintervallen en bijbehorende standaardfout), gestandaardiseerde regressiecoefficienten en p-waarden.

Zoals hierboven al opgemerkt biedt de APA-manual ook informatie over hoe er gerapporteerd moet worden. Wanneer Field en de APA-manual verschillen in hun voorschriften, dan is de APA-manual leidend.
door (2.1k punten)
...