Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb twee vragen over de moderatie-analyse met de macro van Hayes (boek Field, 4e editie, blz 402). Vraag 1) In de output krijg ik geen aantallen te zien, terwijl ik graag zou willen weten hoeveel personen in de subgroepen (dus boven, op, en onder gemiddelde) zitten. Is er een manier om dat in de output te krijgen?

Vraag 2) In een van mijn regressie-analyses krijg ik geen significant effect van de onafhankelijke variabele, wel van de moderator en het interactie-effect. Als ik vervolgens de moderatie-sub-analyse draai met de macro van Hayes is er ineens helemaal geen significant effect meer. Dat kan niet kloppen lijkt mij. Wat zou ik hier verkeerd kunnen doen?
in Methodologie door (120 punten)
zou je de twee vragen los van elkaar kunnen stellen? Dat maakt het makkelijker voor andere studenten om later het antwoord en de vraag makkelijker te kunnen vinden. Ik zal in het antwoord zo ingaan op vraag 1

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het is lastig om een precies antwoord te geven zonder de syntax, maar ik denk dat je geen tabellen voor de subgroepen ziet, omdat er in een moderatieanalyse geen subgroepen worden gemaakt. De interactieterm betreft het product van de twee hoofdeffecten die als extra parameter wordt toegevoegd aan de regressievergelijking. De enige reden om bij een visualisatie met subgroepen te werken (bijv. -1SD, M, +1SD) is om die interactie helder te visualiseren zonder een 3d-plotje te maken
door (63.0k punten)
...