Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Beste Gjalt-Jorn,

Ik heb een vraag over het document Zelf analyseren in de praktijk.

In het document staat netjes omschreven met welk type variabelen welke commando's je gebruikt. Mijn vraag is of hier uitzonderingen op de regel (zoals in het document) zijn?

Met vriendelijke groet,

Tiffany Kip
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (470 punten)
Er zijn uitzonderingen op elke regel - die uitzonderingen definieren mede de regel :-)

Weten wanneer een uitzondering gepast is, is echter nogal wat geavanceerder - dit is deels een vaardigheid die je ontwikkelt door veel datasets te analyseren.

Maar ik vermoed dat je vraag eigenlijk wat specifieker is? Zoja, zou je hem kunnen specificeren?

Beste Gjalt- Jorn.

Ja :-) het heeft idd betrekking op een wat specifiekere vraag.

Ik worstel met de vraag van de oefen tentamen casus vraag 5 waarbij de vraag is wat het verschil is tussen gelimiteerde agressie en non-gelimiteerde agressie. Ik heb het antwoord bekeken en proberen te begrijpen die er op Oupsy is gesteld door Eva en beantwoordt is door Reinout en jou. maar ik kom daar niet mee verder. Hier loop ik vast.

ik begrijp dat als je de cijfers loslaat en de twee variabelen ziet als onderdeel van een gegeven je het als dichotoom neer kan zetten. Dan is de keuze of gelimiteerde agressie of non-gelimiteerde agressie. Maar dan wordt er vanuit gegaan dat er ook een totaal aan agressie is. En ook al is in deze dataset wel een gegeven totale agressie, die gaat niet alleen over deze twee variabelen daar vallen ook anderen onder. Dus het kan zich niet zomaar verhouden tot het totaal zijnde de interval variabele. 

Het volgende dat dan bij mij opkomt is dat je dan misschien de F-toets nodig hebt om dan te kijken hoeveel procent van het totaal / passend bij het de totale agressie beide variabelen zijn. 

Dat is waar mijn gedachten naar uitgaan, maar ik weet niet of ik dit goed genoeg begrepen heb. en of je wanneer je het op deze manier verhoudt tot het gemiddelde je uiteindelijk antwoordt geeft op wat is het verschil tussen gelimiteerd gedrag en non-gelimiteerd gedrag.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over het commando in R en hoe het dan af te lezen ;-( Nanneke en ik hebben de MeanDiff gebruikt, de cor.test gebruikte regr. gebruikt en zijn helemaal door de war geraakt.

zo als je ziet ik loop hierin vast. 

Met betrekking tot de commando's 

 Hier de vraagstelling uit OUpsy: http://oupsy.nl/help/3327/verschil-aggression_imitative-aggression_nonimitative

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het eerste dat je moet doen in een complexe situatie is de irrelevante informatie negeren. (Algemene tip voor het leven :-))

In dit geval gaat het er om of geïmiteerde (niet geLimiteerde, by the way) aggressie en niet-geïmiteerde aggressie gelijk zijn. Er zijn dus twee datareeksen waar je naar moet kijken - al het andere kun je negeren, want alle andere datareeksen (variabelen) in de dataset gaan niet over geïmiteerde en niet-geïmiteerde aggressie.

Omdat in dit geval beide variabelen precies hetzelfde meten (aggressie, gemeten met dezelfde operationalisatie, namelijk codering van frequentie van gedrag) zijn ze op dezelfde schaal gemeten. Het is dus zinvol om de beschrijvingsmaten van de twee datareeksen te vergelijken.

(Dit was niet zo geweest als een van de twee variabelen op een andere schaal was gemeten; als het bijvoorbeeld een vragenlijst was geweest; want dan zou je niet weten hoe je die datareeksen kon 'calibreren'.)

De onderzoeksvraag hier is of die beide soorten aggressie even vaak worden vertoond. Als dat zo is, dan zijn de gemiddelden van de beide datareeksen gelijk. De vraag kun je ook zien als: "maakt 'ge-imiteerdheid' van de aggressie uit?" Dat is met betrekking tot deze twee datareeksen een dichotome variabele met twee niveau's: niet en wel.

Het verband tussen een dichotome en een intervalvariabele kun je analyseren met Cohen's $d$ en een $t$-toets.

Dus jullie zaten met meanDiff precies op het goede spoor!
door (77.8k punten)
...