Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

ik dacht steeds dat de degrees of freedom gewoon het aantal condities of deelnemers is minus een. Omdat, om wel hetzelfde gemiddelde te houden, de laatste waarde niet vrij is maar gebaseerd moet zijn op de andere waarden. Dus alle waarden behalve 1 kunnen vrij variëren. 

Nu staat er bij Andy Field p. 568 in paragraaf 14.8 bij: "Reporting one-way repeaters-measures ANOVA"  dat de degrees of freedom van respectievelijk dfM en dfR 1.60 en 11.19 zijn. Welke denkfout maak ik? Ik had het ook al eerder in output van SPSS (bijvoorbeeld output 14.4) gezien dat degrees of freedom bijvoorbeeld 1.599 en 1.997 zijn. Dan krijg je dus verschillende degrees of freedom bij de verschillende post-hoc testen, terwijl het over dezelfde aantallen deelnemers en condities gaat. 

Definieer ik het begrip degrees of freedom verkeerd? 

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (420 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Dit zijn degrees of freedom die gecorrigeerd zijn voor $\epsilon$.
door (7.5k punten)
bewerkt door
Dit klopt. Vrijheidsgraden zijn, onder een aantal aannames, inderdaad gelijk aan bijvoorbeeld het aantal deelnemers -1, of het aantal categorieen in een categorische variabele -1. Maar, die 'nette' getallen krijg je alleen onder die aannames; als je die laat varen, kunnen vrijheidsgraden prima decimalen bevatten.
...