Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij opdracht 3.1 wordt een herhaald metingontwerp geanalyseerd. Er zijn in de dataset 3 condities: controlegroep (zonder voorlichting), groep met digitale folder en een groep met persoonlijke voorlichting. Het bedrijf in de vraagstelling wil het effect meten van de voorlichting op het gebruik van de sportzalen. Dit wordt ondermeer duidelijk in de opdracht: "Na twee maanden wil het bedrijf nogmaals het effect van de digitale folder en het persoonlijk advies op het gebruik van de sportzaal meten."

Mijn vraag is nu waarom de controlegroep, die geen enkele vorm van voorlichting krijgt meegenomen in dit ontwerp. Mij lijkt het logisch om deze groep uit de data te filteren en alleen te meten met de condities 2 en 3. Door herhaald te meten hebben we immers al controle (de nulmeting). Door de controlegroep in de meting te houden, vervuil je als het ware je bestand.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (260 punten)
Zou je kunnen toelichten waarom de controlegroep de data 'vervuilt'? In mijn antwoord zou ik namelijk willen ingaan op het issue van 'rijping/groei', maar ik heb nog niet goed voor ogen wat je kritiek is op het opnemen van een controlegroep in een meervoudige tijdreeks/mixed design

Als ik via herhaalde meting wil weten wat de invloed van voorlichting is op het sporten, zou ik geen groep in mijn databestand opnemen die geen voorlichting krijgt (hier de controlegroep). Ik dacht namelijk dat je 'controle' bij een herhaalde meting nu juist de eigen groep was voor de conditie.

Bij de controlegroep vindt geen conditie plaats en het is dus te verwachten dat deze groep niet beïnvloed wordt door de voorlichting, terwijl dat nu is wat je wil meten. Door een groep mee te nemen die niet voorgelicht wordt verzwak je het effect al bij voorbaat.

Ik ga overigens niet uit van een mixed design, omdat dat bij deze vraag nog niet aan de orde is, het gaat hier om een enkelvoudige tijdreeks. Alle drie de condities worden samengevoegd tot één groep.

t1             t2              t3

01   X        02            03

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...