Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Als je een controlegroep hebt en een groep met migraine waarbij de leeftijd niet significant verschillend is, maar je hebt een subgroep migraine met aura die wel statistisch sig verschilt van je controlegroep die je ook onderling gaat vergelijken; is het dan voldoende om voor leeftijd te corrigeren met logistische regressie?
in Resultaten door (200 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Dit ligt ingewikkelder.

Ten eerste: als leeftijd verchilt, verschillen andere (onbekende) variabelen wellicht ook. Vanuit dat perspectief is het niet vanzelfsprekend om voor leeftijd te corrigeren; wellicht zijn er nog allemaal andere variabelen waar je ook voor zou moeten corrigeren, maar wat je niet kunt, omdat je ze niet kent. Het corrigeren voor leeftijd creeert dan onterecht de indruk dat je de groepen wat gelijk hebt getrokken: een soort schijnoplossing voor het probleem dat je niet hebt gerandomiseerd.

Ten tweede: leeftijd is misschien belangrijk gegeven dat verschil tussen de deelnemers. Wellicht hangt leeftijd samen met (aspecten van) migraine (met aura). Door te corrigeren verwijder je dan misschien variantie die samenhangt met belangrijke onderdelen van je constructen (e.g. migraine, of voorspellers van migraine, of aspecten van hoe mensen hun leven indelen, of psychologische variabelen die relevant zijn met betrekking tot migraine maar ook samenhangen met leeftijd).

Ik zou dus niet corrigeren voor leeftijd, maar erkennen dat leeftijd deels relevant kan zijn om eventuele verbanden te verklaren.

Zonder randomisatie zijn je groepen niet equivalent. Dat is niet erg op zich; dat kun je gewoon meenemen in je conclusies. Door voor leeftijd te corrigeren los je dit niet op; maar je verlaagt misschien wel de validiteit van je operationalisaties.
door (77.8k punten)
geselecteerd door
PS: ik neem tenminste aan dat je niet hebt gerandomiseerd :-) Als je wel hebt gerandomiseerd moet je nooit p-waarden berekenen om te kijken of de groepen verschillen. Zie voor uitleg https://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/download/1661/pdf_161
Bedankt voor uw uitgebreide antwoord.

Het is een case-control studie waarbij er geen significant verschil was in de leeftijd tussen de controlegroep en de migrainegroep, maar dus wel tussen die subgroep en de controlegroep.

De reden dat de leeftijd verschilt is niet de enige reden waarom ik het had over corrigeren voor de leeftijd. Ik wil namelijk weten of de hoeveelheid witte stofafwijkingen verschillend is tussen migraine en de controlegroep. Hierbij is leeftijd een significant voorspellende variabele voor het voorkomen van de witte stofafwijkingen vandaar dat ik er voor heb gekozen om deze sowieso mee te nemen als confounder. Net als de variabele hypertensie, die ook een grotere kans geeft op de witte stofafwijkingen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dan kun je leeftijd sowieso meenemen. Dat is dan verstandig, ook als leeftijd hetzelfde zou zijn in alle condities. Leeftijd kan dan immers nog steeds veel variatie hebben in elke conditie, en dus veel variatie verklaren in de witte stofafwijkingen.

Overigens geldt denk ik nog steeds dat als migraine en leeftijd niet onafhankelijk zijn, het wel een verstorend effect kan hebben. Je verwijdert dan de variantie in witte stofafwijking die samenhang met zowel migraire als leeftijd (want je verwijdert alle variantie die samenhangt met leeftijd). Het kan goed zijn om dat in je achterhoofd te houden!
...