Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In de inleiding bij Thema 3 (Repeated Measures) uit de cursus Onderzoekspracticum Experimenteel onderzoek staat dat bij 3 of meer meetmomenten een herhaalde metingenanalyse gebruikt moet worden. Tijdens de online les afgelopen woensdagavond is gezegd dat ook bij twee meetmomenten een herhaalde meting uitgevoerd kan worden. Field (p.545) schrijft ook dat er tenminste drie condities moeten zijn wil de aanname van sphericiteit een issue zijn. Mijn vraag is: Bij hoe veel meetmomenten voer je een herhaalde metingenanalyse uit? En is bij twee meetmomenten de sphericiteit dan geen issue, zoals Field schrijft?
in (Digitale) werkboeken door (660 punten)
Is een repeated measures ANOVA met twee meetmomenten niet hetzelfde als een paired sample t-test, of een oneway ANOVA? Of er ergens een verschil in power is, dat weet ik niet. Ik denk dat je met twee momenten geen last hebt van sphericity, maar je zult Levene's test wel uit moeten voeren.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Zodra er van een within subjects design sprake is (bijvoorbeeld twee meetmomenten, of twee verschillende afhankelijke variabelen, etc.) is een RM-ANOVA altijd een optie. Als er geen between subjects factoren zijn (bijvoorbeeld enkel een voor-nameting, maar geen groepen die vergeleken worden) dan zal de RM-ANOVA niet veel toevoegen aan een paired t-test. Een RM-ANOVA levert dan vooral meerwaarde op zodra er meer dan twee herhaalde metingen zijn, of het een mixed design betreft (dus een combinatie van within en between subjects)

Bij twee herhaalde metingen kan nog steeds een RM-ANOVA gedaan worden (net zoals bij twee groepen vergelijken ook nog een ANOVA kan worden gekozen ipv t-toets). Dan is belangrijk om er rekening mee te houden dat per definitie aan de assumptie van sphericiteit is voldaan. (sphericiteit wordt berekend door naar paren van herhaalde metingen te kijken, en bij twee herhaalde metingen is er slechts 1 paar om steeds te vergelijken. Hierom wordt in SPSS niet eens de sphericiteit berekend)
door (63.1k punten)
...