Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Bij vraag 9 moet je op basis van de output antwoord geven over een hypothese. In de terugkoppeling worden gemiddelde scores gegeven per conditie-voorlichting, maar volgens mijn output lijken die niet te kloppen. In mijn output komen deze scores overeen met de totale score op meting 1, meting 2 en meting 3 (aantal keren sport eerste meting, aantal keren sport tweede meting en aantal keren sport derde meting).


Het antwoord uit de terugkoppeling luidt als volgt (het gaat om de dikgedrukte scores)

Er is ook een significant hoofdeffect voor voorlichting, F(2, 102) = 41.24, p < .001. De gemiddelde score op het gebruik van de sportzaal van mensen zonder voorlichting (2.37) is significant lager dan van mensen die een digitale folder kregen (2.63), p < .001, en de gemiddelde score in het gebruik van de sportzaal van mensen die een digitale folder kregen, is significant lager dan van mensen die een persoonlijk advies kregen (3.04), p < .001.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (160 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Ik loop tegen hetzelfde probleem. De F-ratio, vrijheidsgraden en p-waarde komen overeen maar mijn gemiddelden zijn:
- controlegroep: 2,12
- digitale folder: 2,72
- persoonlijk advies: 3,19
Met allen een SE van 0,84. Herken je deze cijfers? In mijn output komen de antwoorden ook overeen met het gemiddelde van de sportscores. Ik denk dat het inderdaad een fout is.
door (160 punten)
Ik kom ook op deze gemiddelden, maar dan met een sd van resp. 0.76, 1.21 en 1.01. Mijn gevonden test statistic is $F(2,102) = 41.24, p < .001, \eta^2 = .447$.
0 leuk 0 niet-leuks

Het klopt dat er een fout in het antwoord zit, goed gezien!

De gemiddelden die gegeven worden zijn 1,94 voor de controlegroep, 2, 39 voor de digitale folder groep en 2,78 voor de persoonlijk advies groep. Dit is inderdaad niet juist want dat zijn de gemiddelde waarden van de eerste meting. De waarden die hieronder gegeven worden zijn wel juist want dat zijn de gemiddelde waarden over alle drie de metingen.

- controlegroep: 2,12
- digitale folder: 2,72
- persoonlijk advies: 3,19

door (1.6k punten)
...