Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
ik dacht dat antwoord b juist was, want:

A lijkt mij onjuist: de score op motivatie neemt niet voor alle groepen gelijkmatig toe. De controlegroep heeft een lagere score halverwege het schooljaar dan aan het begin.

B lijkt mij juist: de score van lln die in groepjes werken neemt toe van ong. 2,0 naar 3,6. Dat is een toename van 1,6. Bij lln in de controlegroep is dat ong. Van 1,85 naar 2,5. Dat is een toename van 0,65. Dus dan neemt de score van lln die in groepjes werken meer toe dan de lln in de controlegroep.

C lijkt mij onjuist: controlegroep heeft stijging van 0,65, de klassikale lesgroep neemt toe van ong. 2,35 naar 3.1. Dat is een toename van 0,75. Dan is de stijging van de controlegroep toch kleiner dan die van de klassikale groep?

D lijkt me om bivenstaande redenen onjuist.

Waar zit mijn denkfout?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)
Dit was ook mijn gedachtegang.

3 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

Ik had er nog een ander probleem mee...voor mijn gevoel klopt de plot/grafiek helemaal niet. De meetmomenten hadden voor mijn gevoel hier op de x-as moeten staan en de lijnen hadden de controlegroep, klassikaal les en werken in kleine groepjes moeten zijn. Naar mijn idee kun je nu helemaal niets met die lijnen in de grafiek. Er staan nu namelijk drie meetmoment voor controle groep boven elkaar , voor klassikaal les en groepjes. Of zie ik het nu zo verkeerd?

door (690 punten)
Mee eens, dat zou intuïtiever zijn geweest.
In de les gaf onze docent aan dat zij altijd beide grafieken uitdraait (dus hier: motivatie op de x-as, en voorlichting op de x-as). Het schijnt at soms de ene uitdraai makkelijker te lezen is dan de andere. Daar maakte ik uit op dat het dus niet zoveel uitmaakt wat je waar neer zet.
0 leuk 0 niet-leuks
Ik had ook B en ik zou graag nu een antwoord willen van een onzer docenten. En ik vond ik de x en t-as ook onlogisch gekozen.
door (280 punten)
0 leuk 0 niet-leuks
Gek,... Zo had ik het nog niet bekeken. Net zoals Ivonne keek ik naar de drie groepen: controle, klassikaal, kleine groepjes. Dan bekeek ik enkel de blauwe en de bruine lijn want de vraag stelde gedurende het schooljaar. In de praktijk wil dat dus zeggen dat we het begin met het einde vergelijken en dat wat ertussen mag gebeuren dan maar gebeurt, dat lijkt mij onbelangrijk. Dus heb ik voor de controlegroep een stijging van ongeveer 1,8/1,9 naar ongeveer 2,5 (0,7 dus) en voor de groepjes is dat dan een stijging van ongeveer 2,2 naar 3,5 (1,3 dus). Tot daartoe dachten we hetzelfde. Maar dan komt er bij mij dit: Ik meende me echter te herinneren dat Field dit ergens schreef  op pages 609-610 (Klopt toch, niet?) Als je hier naar de waarden van de gemiddelden kijkt, zijn die in de tientallen. In het bovenstaande voorbeeld is het minder dan een eenheid (en als je dan eens naar interactie 2 kijkt...). De lijnen zijn dus, volgens mij, zo goed als gelijklopend (Hij gebruikt de termen 'fairly parallel' op page 610.) en we kunnen van gelijkmatigheid spreken. Ook is een verschil van ongeveer 0,6 tussen de beide toenames eigenlijk niet zoveel. Dat van die plot die niet klopt... Het verwart me nu precies ook wel wat. Ik volg dit verder graag even mee...
door (1.2k punten)
Waar wordt er gesteld dat wat tussen de eerste en laatste meting gebeurt onbelangrijk is? En wat is de definitie van 'fairly parallel'? Ik vind dit wat vaag, als terugkoppeling op een tentamenvraag.

Verder: veel van de reacties hier zijn opmerkingen, geen antwoorden. Daardoor lijkt het in de lijst met vragen alsof deze vraag al drie keer beantwoord is. Dat maakt de 'neiging tot antwoorden' van de groep docenten niet sterker. Of hier een verschil is met de groep studenten, daar zouden we een t-test voor uit moeten voeren. Met andere woorden: gebruik voor opmerkingen de knop 'opmerking', dat houdt het forum zuiver :-).
Je hebt gelijk! Ik was het me niet bewust. Vanaf nu wordt er gesorteerd ;-). Verder geen t-test, ik heb gewoon de docent in de onlinesessie gevraagd om dit even mee te bekijken. Hopelijk volgt er spoedig meer duidelijkheid.
...