Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Hallo,

Ik ben bezig met thema 4.1. Bij vraag 4 wordt de volgende vraag gesteld.

1 Controleer of de voorwaarde van homogeniteit van de regressie van het covariaat sportscore1 op de afhankelijke variabele sportscore2 wordt geschonden.

2 Controleer of de voorwaarde van homogeniteit van de regressie van het covariaat aantal uren aanwezig op de afhankelijke variabele sportscore2 wordt geschonden.

In de antwoorden wordt op vraag 1 gezegd dat homogeniteit van de regressie niet is geschonden. Hierbij wordt de volgende syntax gegeven:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH sportscore1
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /CRITERIA=ALPHA(0.05)
  /DESIGN=voorlichting sportscore1 sportscore1*voorlichting.

Wanneer ik deze syntax overneem en in SPSS draai, dan wordt er helemaal geen levene's test for homogeinity of regression gedaan. Vink ik de Parameter estimates aan in SPSS onder options (zoals ook in Field) dan krijg ik ze wel en ziet mijn syntax er zo uit:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH sportscore1
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE PARAMETER
  /CRITERIA=ALPHA(0.05)
  /DESIGN=voorlichting sportscore1 sportscore1*voorlichting.

De uitkomst is dan bij voor vraag 1 dat de homogeniteit van regressie wél geschonden is, F(2,105)=3,32, p=,04.

Voor vraag 2 kom ik er ook op uit dat de homogeniteit van regressie niet is geschonden, maar niet met de syntax die wordt gegeven:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH urenaanwezig
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /CRITERIA=ALPHA(0.05)
  /DESIGN=voorlichting urenaanwezig urenaanwezig*voorlichting.

In beiden ontbreekt:   /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE PARAMETER

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (690 punten)

Ik kom er ook niet uit. Bij vraag 1 kom ik met deze syntax:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH sportscore1
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /CRITERIA=ALPHA(.05)
  /DESIGN=sportscore1*voorlichting.

op deze uitkomst:

 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:   aantal keren sport tweede meting 

Source

Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Corrected Model

99,665a

3

33,222

72,706

,000

Intercept

4,565

1

4,565

9,990

,002

voorlichting * sportscore1

99,665

3

33,222

72,706

,000

Error

47,521

104

,457

Total

894,000

108

Corrected Total

147,185

107

a. R Squared = ,677 (Adjusted R Squared = ,668)

 En dan is p dus niet groter dan 5%
De syntax in de opgave verschilt alleen op de laatste regel:

UNIANOVA sportscore2 BY voorlichting WITH sportscore1
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /CRITERIA=ALPHA(0.05)
  /DESIGN=voorlichting sportscore1 sportscore1*voorlichting.

Maar ik weet niet hoe ik dat kan veranderen.

            

Ik kom er ook niet uit. Ik begrijp niet wat er precies ingevoerd moet worden. Blijkbaar wordt de voorlichting hier ook bij betrokken en wordt er niet alleen één op één naar homogeniteit van regressie tussen sportscore 1 en 2 gekeken. Bij de univariaat test waar plaatsen jullie de verschillende variabelen? Ik had eerst een one way anova gebruikt tussen de verschillende sportscores.
Want ik kan wel dezelfde syntax krijgen als bij het digiwerkboek maar dan vul ik meteen de covariaat in met sportscore 1 terwijl er juist gevraagd wordt of je uberhaupt een covariaat mag gebruiken in eerste instantie? Waarvoor je een t-test of een anova test voor moet uitvoeren. Dus wat begrijp ik hier niet?

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Er bestaat geen Levene's test voor de homogeniteit van regression slopes. De Levene's test is een F-toets voor de gelijkheid van varianties tussen groepen.

In 12.6 van het boek van Field wordt de toetsprocedure voor de homogeniteit van regression slopes beschreven. Kort gezegd: er is geen specifieke toets: de interactieterm tussen predictor en covariaat is eigenlijk de 'toets'. Op basis van de significantie en effectgrootte van deze interactie kan beoordeeld worden of de assumptie geschonden is.
door (63.5k punten)
geselecteerd door
Bedankt, ik heb dat niet goed verwerkt denk ik of verkeerd onthouden ten tijde van het maken van de opdracht. Het is me nu helder.
...