Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik mis informatie over het onderzoek achter de casus Cognitive Load. Ik mis de hypotheses en snap niet helemaal waar de variabelen die ik vind in het databestand vandaan komen. Heb ik ergens overheen gekeken? Of moet je het allemaal zelf "uitzoeken"?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (360 punten)
Kun je aangeven in welk thema je deze vraag hebt en bij welke opdracht? Dan kan ik je gericht antwoorden

Thema 1.5, thema 2.6, thema 3.3 en thema 4.2 

Thema 1.5 --> 

Dit is een experiment dat de theorie met betrekking tot 'cognitive load' onderzoekt.
U kunt als deelnemer op elk gewenst moment stoppen. Het onderzoek is anoniem, het studentnummer wordt alleen gebruikt om de gegevens aan elkaar te koppelen en wordt daarna verwijderd uit het bestand. 
Er worden in dit experiment geen ethische regels overschreden.

De opdracht is een vragenlijst die je "moet" invullen en een vraag of er ethische regels zijn overschreden... 

thema 2.6 --> nogmaals een vragenlijst en een vraag over manipulatiechecks. 

thema 3.3 --> 

Toets of er een effect is van de experimentele manipulatie op het aantal juiste paarsgewijze vergelijkingen.

Mijn reactie: Huh? Wat is precies de experimentele manipulatie bij deze vragenlijsten? Wat zijn de hypotheses? Wat moet ik toetsen? 

Ik heb het gevoel dat ik wat informatie mis. 

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

Er ontbreekt inderdaad enige duidelijkheid. Je moet drie keer een deel van de vragenlijst invullen. Dat correspondeert met een voormeting, directe meting na de manipulatie en een nameting.

Hieronder staat het codeboek van de studie. Deze zal worden toegevoegd aan thema 2. Op basis van de korte beschrijving van de cognitive load theory (Thema 1) zou je zelf wel hypotheses kunnen bedenken. Maar de vragen zijn verder heel specifiek en maken duidelijk wat er van je verwacht wordt.

Codeboek Cognitive Load Casus

Variabele

Omschrijving

Bereik

Leeftijd

18-99

sekse

1 (vrouw)

2 (man)

Kennis

Voorkennis over energieverbruik

1 (weinig kennis)

7 (veel kennis)

Conditie

Geeft aan in welke experimentele conditie men zich bevindt

1=Tekst

2=Tabel

3=Diagram

T0_score1

Aantal correcte antwoorden m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 0 (voorafgaand aan de manipulatie)

0 - 8

T0_score2

Aantal correcte paarsgewijze vergelijkingen m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 0

(voorafgaand aan de manipulatie)

0 - 10

T1_score1

Aantal correcte antwoorden m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 1

(direct na de manipulatie)

0 - 8

T1_score2

Aantal correcte paarsgewijze vergelijkingen m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 1

(direct na de manipulatie)

0 - 10

T2_score1

Aantal correcte antwoorden m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 2

(nameting)

0 - 8

T2_score2

Aantal correcte paarsgewijze vergelijkingen m.b.t. het energieverbruik van de apparaten op tijdstip 2

(nameting)

0 - 10

Toelichting

Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt circa 3.000 kilowattuur aan elektriciteit. Dat kost ongeveer 600 euro. Het verbruik van apparaten wordt gemeten in kilowattuur, afgekort kWh. Dat is de elektrische energie die een apparaat met een vermogen van 1 kW verbruikt gedurende een uur.

door (11.7k punten)
Kan het kloppen dat er nog steeds informatie ontbreekt in de casus 'cognitieve load'? In thema 4.2 staat: hoewel we bij de vorige opdracht hebben gezien dat er geen systematische verschillen waren op voorkennis, kan er toch een verstorend effect aanwezig zijn.' Ik heb terug gezocht bij thema 2 en 3 en kan hier geen vragen over vinden.
Bedankt voor de opmerking. Ik kan hem ook niet meer vinden.

Er zou (ergens) een vraag moeten staan die vraagt om te toetsen of er verschillen waren tussen de condities op de voormeting. Dat kan je dus alsnog doen.

We zullen dit bij de eerstvolgende aanpassing corrigeren.
...