Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)
Dat lijkt me niet, maar ik begin ineens aan alles te twijfelen! :-/

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Ook de controle wordt in hypothesen opgenomen. Meestal in een vorm, zoals:

Hypothese 1: Patienten die de interventie ontvangen roken na zes maanden minder dan de patienten die geen interventie ontvangen.

Of iets dergelijks.
door (63.0k punten)
Hoi Ron,

Heb je het dan over een hypothesen met twee groepen? Of kan dat ook zo worden gesteld bij meer dan twee groepen en wordt onder 'interventie' al die groepen verstaan die in de experimentele conditie zitten?

voorbeeld over roken

conditie 1: voorlichting door arts

conditie 2 : voorlichting arts + folder

conditie 3: controlegroep

Hoe neem je dan alle drie deze groepen op in één hypothese? Of kun je dan dus ook stellen dat mensen die de interventie ontvangen (hier dus voorlichting arts en voorlichting arts+folder) na zes maanden minder roken dan mensen die geen interventie ontvangen? Is dat een goede hypothese?

Hoef je die dan niet uit te splitsen? Of mag één hypothese wel uit meerdere zinnen bestaan?

Bijvoorbeeld:

Mensen die een folder en voorlichting van een arts krijgen roken na zes maanden minder dan mensen die alleen de voorlichting van de arts ontvangen. Mensen die alleen voorlichting van een arts krijgen ontvangen roken na zes maanden minder dan mensen die geen voorlichting krijgen.

Oja, en alles moet in tegenwoordige tijd, omdat je nog niet weet wat de uikomst is, toch?
Tegenwoordige tijd is aan te raden inderdaad.

Je voorbeeld is in orde, ook al is deze tamelijk complex. Helaas is er geen vuistregel: het hangt van de apriori verwachte verschillen af. Als interventies in algemeenheid zouden moeten verschillen van de controlegroep, dan kan dat op zichzelf een hypothese zijn (die met een contrast wordt getoetst), en dan kan er ook een aparte hypothese zijn dan interventie A van interventie B verschilt (wat ook met een contrast kan worden opgelost).

Bij wat complexere vergelijkingen kan nog geprobeerd worden om helderheid te scheppen dmv spelen met taal, of om de complexe vergelijking te splitsen in subhypothesen (bijvoorbeeld 1a en 1b).
...