Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Is het gebruikelijk om het structurele model en/of de symbolische notatie op te nemen in je rapportage? Ik zelf vind dat het er wel duidelijker van wordt, want je ziet in één opslag wat het ontwerp is. Voegen de figuren iets toe aan de tekst, of wordt het gezien als een herhaling van de tekst? Bij andere vakken heb ik namelijk geleerd dat als het de tekst verduidelijkt en/of samenvat, je de figuren erbij moet zetten. Bij de richtlijnen bij dit vak lees ik dat de figuren geen herhaling van de tekst mogen zijn. Voegen ze iets toe, of is het herhaling? Naar mijn idee allebei. En nu raak ik in verwarring. Welke conventie prevaleert?

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
In een artikel wordt vaak het conceptuele model opgenomen. Als het goed is lijkt dat erg op het structurele model; het verschil is dat een structureel model dicht op je operationalisaties, design en analyses zit, terwijl het conceptuele model juist dicht op de theorie zit, en dus de theoretische verbanden tussen constructen weergeeft. Een structureel model is standaard in artikelen die 'Structural Equation Modeling' (SEM) gebruiken (de termen 'structureel model' en 'meetmodel' zijn vooral gangbaar binnen de SEM-literatuur).

De symbolische notatie, waarmee je neem ik aan de 'plain text' versie van een flowchart zoals de CONSORT flowchart bedoelt, wordt nooit opgenomen; in plaats daarvan wordt vaak wel zo'n flowchart opgenomen.

In principe klopt de richtlijn die je bij andere vakken hebt geleerd. Je artikel is een middel om iets te communiceren. Datgene dat je wil communiceren zo duidelijk en efficient mogelijk communiceren is het doel, en dat doel prevaleert boven alle eventuele andere richtlijnen. Die richtlijnen zijn immers alleen opgesteld om duidelijke en efficiente communicatie te faciliteren. Als de richtlijnen duidelijke en efficiente communicatie in de weg staan, moet je ze dus achterwege laten.

Figuren kunnen soms een herhaling van de tekst zijn; maar als je een figuur opneemt, ga je meestal niet alle onderdelen ook nog benoemen. Je tekst wordt dan een stuk bondiger en efficienter. Als je tekst en figuur dezelfde informatie herhalen, geldt bijna altijd dat je ofwel de tekst fors kunt inkorten, of het figuur kunt weglaten.

Als algemene richtlijn: voor alle conventies geldt dat ze intelligent toegepast moeten worden: als je goed kunt rechtvaardigen waarom je een conventie niet volgt, is dat altijd beter dan dogmatisch de conventie in alle situaties hetzelfde toepassen.

Regels en conventies bestaan omdat ze op een efficiente manier een optimale handelswijze samenvatten: ze dienen altijd een doel. Als dat doel beter wordt gediend door de regel niet te volgen, moet je dat dus niet doen. Daar komt bij dat veel conventies achterhaald zijn maar nog steeds veel gevolgd worden: de wetenschap is in die zin niet anders dan de rest van de wereld.

Het is dus heel goed om je bij elke conventie af te blijven vragen of je die echt wel moet volgen of dat er betere alternatieven bestaan.

Als je een verslag schrijft (in plaats van een artikel, zoals je dat doet voor de BT of MT) zijn er overigens vaak richtlijnen over dit soort dingen. Als die onvoldoende duidelijk zijn moet je daar even naar vragen. Dat kan hier op de site, maar neem dan specifieke voorbeelden op: anders kunnen we niet beoordelen of de figuur toegevoegde waarde heeft.

Houdt er rekening mee dat je niets mag vragen over de tentamenopdracht. Bedenk dus een ander voorbeeld en werk dat uit als je een vraag hebt over de tentamenopdracht, en vertaal het antwoord daarna terug.
door (77.7k punten)
Wat wordt precies bedoeld met een conceptueel model?
...