Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij VRAAG 1 is mijn antwoord:

De gemiddelden van de condities op de voormeting zijn significant verschillend (F(?, ??) = 7.249 , p = .001).
Op de voormeting wordt verschillend gescoord op de afhankelijke variabele. De conditie persoonlijk advies scoort het hoogst, gevolgd door digitale folder en als laagste de controlegroepconditie.

Ik heb een one-way ANOVA uitgevoerd (en diverse andere testen om te zoeken naar de juiste F-waarde die in het antwoord vermeld staan). De strekking blijft hetzelfde, maar de F-waarde is niet gelijk. Welke analyse kan ik uitvoeren om tot dit antwoord te komen?

Aangezien er telkens overal fouten in blijken te zitten weet ik ook niet wanneer ik zelf helemaal de mist in ga en wanneer de stof niet juist is.

Ik vind het enorm vertragend werken dat er geen syntax gegeven wordt in de antwoorden, waardoor je eigenlijk niet verder komt of een paar dagen op antwoord moet wachten voordat je weet hoe je weer verder kunt.

Puzzelen is best leuk, maar op dit niveau soms ook ronduit frustrerend. Het zou een enorme verbetering zijn als er bij de vragen meer uitleg zou komen over hoe het antwoord verkregen is.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (520 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Hmm, ja, daar loop ik ook tegen op

mijn Syntax lijkt te kloppen, maar de data kan ik niet overeen krijgen

ONEWAY sportscore1 sportscore2 sportverschil BY voorlichting
  /STATISTICS HOMOGENEITY BROWNFORSYTHE WELCH
  /MISSING ANALYSIS.

Test of Homogeneity of Variances                
    Levene Statistic    df1    df2    Sig.
aantal keren sport eerste meting    8,432    2    253    ,000
aantal keren sport tweede meting    10,741    2    253    ,000
verschil eerste en tweede meting    13,137    2    253    ,000
door (190 punten)
ANOVA                        
        Sum of Squares    df    Mean Square    F    Sig.
aantal keren sport eerste meting    Between Groups    40,453    2    20,227    28,684    ,000
    Within Groups    178,406    253    ,705        
    Total    218,859    255            
aantal keren sport tweede meting    Between Groups    85,686    2    42,843    42,970    ,000
    Within Groups    252,251    253    ,997        
    Total    337,938    255            
verschil eerste en tweede meting    Between Groups    8,769    2    4,385    9,077    ,000
    Within Groups    122,215    253    ,483        
    Total    130,984    255
...