Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)
Zou je de vraag kunnen aanvullen? Waardoor ontstaat de verwarring?
Hallo Ron,

Ik twijfelde bij deze vraag of antwoord b of c juist was, want:

​1. De programmagroep verschilt significant van de controlegroep, maar niet van de postprogrammagroep. Dat is bij zowel Bonferroni als Games-Howell het geval. Dan is dus antwoord b of c correct voor het eerste gedeelte van de antwoorden.

2. De postprogrammagroep verschilt níet significant bij Bonferroni, maar wél bij Games-Howell.

Omdat de vraag luidt dat je op basis van de strengste correctie de vraag moet beantwoorden en antwoord b juist is, moet de Bonferroni dus strenger corrigeren dan Games-Howell. Ik kom er alleen maar niet achter waarom dat zo is. Bonferroni is conservatief, heeft dat er iets mee te maken? Verder adviseert Andy Field om de Games-Howell procedure uit te voeren als aanvulling op andere testen, omdat het onzeker is of de populatie varianties gelijk zijn. Is de Games-Howell dan daarom misschien minder streng??

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De bonferronni is de strengste der correcties: dit is de alpha gedeeld door het aantal toetsen (of in spss: de p-waarde maal het aantal toetsen). Dit is op zich al voldoende om te weten.

Om het enigszins af te ronden De games-howell is een variant op de Tukey, en is een redelijke middenweg, tegen het liberale aan, maar redelijk robuust bij ongelijke varianties
door (63.0k punten)
...