Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 1 niet-leuk
Beste Dirk,

Wanneer ik de LeveneTest in R gebruik kan ik kiezen tussen center = median of center = mean.

Ik merk dat het verschil in output nog al groot kan zijn, wat maakt dat je voor het een of het ander kiest?

Waar ligt jullie voorkeur?

Groeten Tiffany
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (470 punten)
De output komt het meest overeen met die van SPSS als je center = median kiest.

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Center in wiskundige zin is een 'centrummaat'; een enkel getal wat een samenvatting van de data geeft, zoals een gemiddelde, mediaan of modus.

Een eenvoudige bottomline: het meetniveau van de variabele is leidend in het eerste bepalen van de keuze voor een centrummaat. Dus als je variabele puur continu (interval/ratio) is, dan zou in theorie center=mean de meeste kracht moeten hebben. Op ordinaal niveau is de mediaan krachtiger.

Echter, er zijn gevallen wanneer de mediaan toch beter is. Bij scheve data (zelfs een beetje scheef) is de mediaan vaak al een robustere schatting van het 'midden' van de data. Idem bij data die niet 'echt' continue is, zoals veel gemiddelden van een set Likert-schaal items; die enerzijds zich continu gedragen, maar nog restanten van ordinaligheid (is dat een woord?) vertonen.

Omdat mediaan gelijk zal zijn aan gemiddelde in een ideale situatie, en in niet-ideale situaties al snel de mediaan krachtiger kan(!) zijn, is er weinig mis mee om standaard voor center=median te kiezen. Als je redelijk zeker bent van de normaliteit van de afhankelijke variabele, en de continue aard ervan, dan heeft het meer power om van center=mean uit te gaan
door (60.0k punten)
geselecteerd door
Bedankt Ron.

Goede uitleg!

Groeten Tiffany
...