Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij oefententamen 2 wordt er in vraag 15 gevraagd naar het nut van een mindfulness training. Hierin wordt slechts de tabel met within-subject effects gegeven, zonder de means. Mijn idee is: de cursus is wel significant, maar als alle deelnemers minder gelukkig zijn geworden, is er geen sprake van een zinvolle cursus. Aangezien over de richting van het effect niets is te zeggen (de tabel met gemiddelden is niet afgedrukt), lijkt mij antwoord a (geen uitspraak) het juiste. Echter, het juiste antwoord zou d moeten zijn: significant effect op geluk, cursus zinvol. Waar ga ik de fout in?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (7.5k punten)
bewerkt door
Mee eens. Een significant effect. Er is geen informatie om iets over de richting te kunnen zeggen. Daardoor kun je ook niet iets zeggen over al dan niet zinvol (logischerwijs kun je nagaan dat zinvol betekent dat het geluksgevoel toeneemt, dat kun je niet uit de output halen).

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks
Hey,

als de cursus je minder gelukkig maakt, is er wel degelijk een effect van de cursus. Het is waarschijnlijk niet het effect dat je wil (of tenminste niet wat ik zou willen), maar het is er wel. Over zinvolheid kan al eens gediscussieerd worden, denk ik dan, maar het onderzoek was om te kijken of mindfulness een effect heeft op geluk. En dat had het dus, dus de cursus was 'zinvol'. Toch?

Patrick
door (840 punten)
Hey Patrick,

Mee eens dat er een effect is. De term 'zinvol' vind ik wat apart in deze context en zeer richtinggevend, ook vanwege de formulering van het eerste antwoord.
Het doel van mindfulness is toch gewoon gelukkiger worden? Je test toch deze hypothese, niet? (Het staat er wel niet maar is dat geen logica?) Je test toch niet dat mindfulness je ongelukkiger maakt. Voor mij zat daar de logica van het laatste antwoord...
Voor mij niet, want een van de antwoorden stelt, dat de cursus wel effect had, maar in de verkeerde richting (tweezijdig testen). Dat is niet zonder meer uit de gegeven data op te maken. Met andere woorden: er is nog meer informatie nodig (de gemiddelden).
Misschien ligt het antwoord in de omschrijving van one-tailed en two-tailed achteraan in het boek van Field? Ik vernam ergens (ben er zeker van maar vind het nu niet dadelijk, jammer, misschien werd het gewoon gezegd tijdens de online klas) dat one-tailed niet aan ons besteed is en dat we gewoon naar de significantie moeten kijken (richting is dus niet relevant). Mocht ik dit echt bij het verkeerde eind hebben, dan mag de docent hier graag een antwoord op geven. (Ik meende begrepen te hebben dat men een keer per week de vragen bekijkt. Hopelijk slaan ze nu deze niet over...)
Ha! Ik ben het net aan het herhalen. Toeval? Field p. 464, ook section 2.6.1.5. en ik durf wedden dat ik het nog ergens explicieter las...
0 leuk 0 niet-leuks
Ook hier ga ik met jou akkoord. Net dezelfde opmerking. Het zou ook negatief beïnvloed kunnen zijn.
door (750 punten)
Ligt het aan mij of maken dit soort vragen het tentamen onnodig moeilijk. Ik vind het erg verwarrend. Het is me duidelijk uit deze output dat er een verschil is, dat je hier niet kunt aflezen welke kant dit op werkt. (we hebben geen tabel met gemiddelden). Ik denk dus dat ik het begrijp, maar toch maakt de formulering van de keuze mogelijkheden dat ik niet weet wat ik moet antwoorden. Ik zou kiezen voor "geen enkele...", omdat ik niet weer of het effect "zinvol" is. "zinvol" is een waarde oordeel, dat kan ik op basis van deze uitdraai niet geven. Er is een effect, dat is het enige wat ik kan stellen. Dit maakt me "onzeker" voor een tentamen
...