Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Bij vraag 20 wordt er gevraagd naar de interpretatie van een T-Test. Hiervoor moet er gekeken worden naar de juiste 'regel': equal variances assumed of juist niet. In een eerder antwoord op OUpsy is er door de docenten op gewezen, dat er altijd naar equal variances not assumed gekeken kan/mag/moet worden, zoals ook in IDA het geval was. Waarom is dat bij deze vraag niet het geval? En waar komt het getal .94 in het antwoord vandaan? Volgens mij zouden de juiste antwoorden moeten zijn:

Equal variances assumed: $t(40) = -.067$, $p = .947$

Equal variances not assumed: $t(36.363) = -.070$, $p = .944$
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (7.5k punten)
Dat klopt niet, je kijkt eerst naar Levene's test, pas wanneer die significant is , neem je de t-en p-waarden van equal varances not assumed (immers de aanname van gelijke variantie is dan geschonden). In deze vraag is dit niet het geval, want p=,164. Gelijke variantie mag dus worden veronderstelt en dan neem je dus de waarden uit de kolom equal variances assumed. Ik heb zelf KDA (Kwantitatieve Data Analyse ) gedaan en daar hebben we het ook zo geleerd.
Ik weet dat Levene's test eerst komt. Deze is ternauwernood niet significant, dus inderdaad equalizer variances assumed. Maar bij deze opmerking (http://oupsy.nl/help/3884/kijken-bij-oefententamen-bij-vraag-niet-naar-verkeerde-rij?show=3884#q3884) staat dat we altijd van 'not assumed' uit mogen/kunnen/zouden moeten gaan.
Dan is er een behoorlijke discrepantie tussen wat je in IDA leert en in KDA want in KDA hebben we geleerd om het op de manier te doen die ik omschreef. ,164 is volgens mij toch behoorlijk niet-significant trouwens.   Tenzij je uitgaat van enkelzijdig toetsen, dan is het ,082, wat qua hypothese volgens KDA wel moest (gerichte hypothese). Maar...er is elders hier (of wellicht bij een van de begeleidingsbijeenkomsten) ons juist afgeraden enkelzijdig te toetsen.
Snap ik wel, het gaat mij meer om het principe. Zoals in het antwoord van Ron Pat-El al staat, er is maar een antwoord het juiste, en dat is ook duidelijk.

Aub. inloggen or registreren om deze vraag te beantwoorden.

...