Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In de veronderstelling dat het best is om ook effectgroottes te rapporteren als er geen significant effect is, moet je in één artikel met verschillende toetsen (manipulatiechecks, voormeting, toetsing van de eigenlijke hypothesen van je onderzoek) soms heel veel effect-groottes rapporteren. Afhankelijk van de verschillende analyses die je uitvoert, worden dan in één artikel soms verschillende parameters hiervoor gebruikt: omega kwadraat, partial eta kwadraat, r, Cohens d. Is dat OK?

Hoewel ik besef dat de omega kwadraat de voorkeur geniet boven de partial eta kwadraat, kan ik met de kennis die ik momenteel heb (en met het gegeven dat het aantal personen tussen verschillende condities vaak verschillend is, wat de berekening bemoeilijkt) deze omega kwadraat niet altijd berekenen en in die gevallen val ik dan terug op de partial eta kwadraat.
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (750 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Liever niet; kies er een, weloverwogen, en blijf daarbij. De enorme keuze in statistische associatiematen wil nog wel eens de indruk wekken dat men vrij is om naar eigen smaak te kiezen, of de lezer een brede selectie uit ons oevre te geven, en die dan te laten kiezen.

Echter, iedere associatiemaat is een stuk wiskunde en, zoals bij alle wiskundige formules, zijn deze formules gestoeld op een serie aannamen. Zolang een situatie aan die aannamen voldoet werkt het, maar daarbuiten niet. Tevens worden de getallen niet op gelijke wijze berekend, waardoor een .42 in de ene effectmaat eigenlijk iets anders betekent dan een .42 in een andere. Het heeft daarom geen zin om partial eta-squared bijvoorbeeld samen met omega-squared te geven.

Het effect van mixen van effectgrootten, om welke reden dan ook, kan ertoe leiden dat effectgrootten binnen een verslag niet meer te vergelijken zijn. Je bent dus niet verplicht om omega-kwadraat te gebruiken, en partial eta-squared is zondermeer acceptabel. Eventueel zou je kunnen kiezen om de r weer te geven; deze is minder lastig te berekenen dan de omega-kwadraat.

Bottomline: kies iets, maakt weinig uit wat, en stick with it :)
door (63.5k punten)
...