Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In field op p 509 is er een tekst-box waarin uitgelegd wordt hoe de naamgeving van ANOVA's in mekaar zit. Ik begrijp wanneer je mixed, independent of repeated measures moet gebruiken, maar ik ben niet zeker of ik begrijp wanneer je two-way of three-way enz moet gebruiken. Field omschrijft dat het gaat over het aantal onafhankelijke variabelen. Wat moeten we allemaal als onafhankelijke variabelen meetellen? Zijn dat enkel diegene die experimenteel gemanipuleerd worden? En dus niet de eventuele covariaten? En is bij een repeated measure design over de tijd (dus bvb bij drie herhaalde metingen van sportscore) het meetmoment dan ook een onafhankelijke variabele?

Heel concreet: stel je hebt de sportcasus, waarbij er drie meetmomenten zijn van de sportscore en waar je als onafhankelijke variabelen de interventie (advies of niet) en de leeftijd hebt en je ook nog een covariaat meeneemt (het aantal uren in de sportschool). Hoe noem je die analyse dan? Is dat een three-way mixed ANCOVA? Three doordat je leeftijd, interventie en meetmoment neemt als onafhankelijke variabele (maar dus niet 4)?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (750 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks

In de context van variantie-analyse wordt het 'aantal wegen' bepaald door het aantal factoren. Dit zijn categorische onafhankelijke variabele. Deze hoeven niet per se gemanipuleerd te zijn; als je geslacht meeneemt, ook al heeft deze in je conceptuele model alleen een rol als covariaat, dan doe je dit nog steeds als factor, en voegt geslacht dus nog steeds een 'weg' toe aan je anova.

Dus als je drie meetmomenten hebt (een WS-factor met drie meetwaarden), een interventie-manipulatie (een BS-factor met twee meetwaarden, oftewel condities, oftewel groepen), en leeftijd (een continue covariaat), dan is dat een tweeweg mixed ancova. Leeftijd telt dus NIET mee; omdat je leeftijd meeneemt is het een anCova en geen anova. Meerdere covariaten noem je niet eens; de C is er al.

Als je geslacht mee zou nemen als covariaat, zou het wel een drieweg mixed ancova worden; geslacht is een categorische variabele, en wordt dus, hoewel de status van de variabele in je model 'slechts een covariaat' is en dus geen onafhankelijke variabele, als factor opgenomen in je variantieanalyse.

Verwar dus een covariaat ('controlevariabele in je model') niet met een covariaat ('continue voorspeller in een variantieanalyse'). Een covariaat van het eerste type hoeft niet per se als covariaat (van het tweede type) in je analyse te zitten.

Het feit dat ze hetzelfde heten helpt niet natuurlijk - sorry daarvoor, ook namens de statistici die deze termen decennia geleden zijn gaan gebruiken :-)

door (77.8k punten)
Dit is een duidelijk verhaal, dank. Ik denk dat ik nu ook met de oefenvragen een stap verder ben. Het feit dat je het model 'mixed' of 'repeated measures' noemt, neemt dus niet weg dat je die variabele in de x-way mee moet nemen. Is een continue variabele altijd een covariaat?
Binnen de anova context heet een continue variable in je model altijd een covariaat, ja! Als je een continue variabele hebt waarin je geinteresseerd bent (en waar je dus niet uitsluitend voor wil corrigeren) is anova de verkeerde techniek: dan kun je beter regressie-analyse gebruiken (en de categorische variabelen dummy-coderen).
Ik begrijp nog steeds vraag 19 van oefententamen 2 niet. Volgens mij zijn er twee factoren: afbeelding (WS) en groep (BS: student of docent). Er is een afhankelijke variabele opwinding, die op meerdere momenten wordt gemeten. Dit moet toch een tweeweg mixed ANOVA zijn?
Bij twee of meer onafhankelijke factoren spreek je van een factorial design (zie Field pagina 508).

Je hebt within en between factoren dus factorial mixed design.
Ja, dat klopt. Het gaat mij er echter op hoeveel-weg dit factorial mixed design is.
...