Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

In de cursus werd de data-analyse (het beschrijven van de variabelen en de data-integriteit verifiëren) niet volgens de APA-richtlijnen teruggekoppeld. Er stond vaak output:

zijn er missing values? nee

zijn er outliers? nee

Is er ergens een voorbeeld hoe je de beschrijvende statistiek in APA-richtlijn wegzetten? In het voorbeeldverslag komt alleen de resultatensectie aan bod.

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (520 punten)

2 Antwoorden

0 leuk 0 niet-leuks

Wel, de APA is hier een stuk minder gedetailleerd over.

Wat je denk ik het beste kunt doen is het volgende:

  1. Beschrijf, in lopende zinnen, wat je deed en wat er uitkwam.
  2. Als er niets vreemds gebeurde, blijft het daarbij; als er wel iets vreemds gebeurde, leg dan wat gedetailleerder uit wat je deed, welke keuzes je maakte, en hoe je die onderbouwt.
  3. Plaats sowieso je analysescripts met commentaar, en je data, in een online repository, zoals Open Science Framework, zodat iedereen precies kan volgen wat je deed en waarom, en eventueel kan kijken wat er gebeurt als je dingen een beetje anders doet.
door (77.8k punten)
0 leuk 0 niet-leuks

Om toe te voegen aan het uitstekende antwoord van Gjalt-Jorn:

APA is voornamelijk een common-sense aanpak van schrijven, gericht op reproduceerbaarheid. Net zoals je analyseresultaten beschrijft kun je alles waar statistiek op los gelaten is beschrijven. Dat betekent ins algemeine:

  1. Resultaat in woorden, gevolgd door onderbouwende statistiek 
  2. De statistiek volgens APA-richtlijn: latijns alfabet gecursiveerd, grieks alfabet niet cursiveren
  3. Toetsstatistiek eerst (met eventueel vrijheidsgraden tussen haakjes erbij), eventueel gevolgd door p-waarde

Dit kan leiden tot een formulering als

Op de variabele statistiekliefde waren 12 univariate uitbijters, z > 3.26, p < .001

Of

Statistiekliefde week niet significant af van normaliteit, D(810) = 0.03, p = .097, maar statistiekcijfer week wel significant af van normaliteit, D(123) = 0.14, p < .001. 

Kortom: als je een type van APA-stijl formuleren beheerst, dan beheers je het helemaal. 

door (63.5k punten)
...