Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Hoewel ik het al heb ingeleverd, ontstaat er onder ons studenten een discussie over het wel of niet aanwezig zijn van een cross-over effect in de manipulatiecheck op geloofwaardigheid en kleding (formeel/informeel) in de tentamencasus. Ik heb die zelf wel gerapporteerd omdat uit mijn manipulatiecheck bleek dat voorlichters met informele kleding als geloofwaardiger werden beoordeeld dan die in formele. Ik heb in mijn hypothese namelijk expliciet vermeld dat ik verwacht dat het effect van een voorlichting groter is wanneer deze is gegeven door voorlichters in formele kleding dan informele. Daarom verwacht ik ook dat de proefpersonen voorlichters met formele kleding een hogere geloofwaardigheid toedichten dan die in informele. Ik begrijp nu dat gisteren, bij één van de begeleidingsbijeenkomsten, is gezegd dat er geen sprake is van een cross-over effect omdat het niet zo is dat formele kleding als ongeloofwaardig werd beschouwd. Ik snap wel dat het inderdaad geen tegengestelde beoordeling is, echter wanneer ik in mijn hypothese expliciet verwacht dat voorlichters met formele kleding als geloofwaardiger worden gezien dan voorlichters in informele kleding en ik vind een tegengesteld effect, dan is dat (binnen het kader van mijn hypotheses) dan toch ook een cross-over effect? Met andere woorden: ligt dit niet aan de interpretatie die je maakt obv je eigen hypothese?

Daar komt trouwens nog eens bij dat in de inleiding staat :

'Uit onderzoek uitgevoerd door Lavin, Davies en Carr (2009) naar het effect van kleding op de geloofwaardigheid van de instructeur blijkt dat zijn of haar geloofwaardigheid beter is als de kleding professioneel overkomt. Uit eerder onderzoek blijkt dat een docent gekleed in een casual stijl (jeans, sport shirt en gympen) minder wordt gewaardeerd en minder geloofwaardig is dan een docent die gekleed is in een formeel pak met stropdas (Rollman, 1977). Tevens blijkt dat geloofwaardigheid op zich weer van invloed is op het gedrag van de studenten in positieve zin. Zo blijkt bij een toenemende geloofwaardigheid van de docent dat  studenten eerder geneigd zijn hun gedrag in de gewenste richting te veranderen (Lavin, Davies, & Carr, 2009).'

Met name het eerste deel van deze tekst zegt, wat mij betreft, toch echt dat we verwachten dat formele kleding tot een hogere geloofwaardigheid leidt dan informele. Er gebeurt echter het tegenovergestelde dus waarom zou hier dan geen sprake van een cross-over effect zijn?

Dit nog weer los van het feit dat in mijn dataset het effect van kleding op de afname van vetconsumptie alleen gold voor de groep die voorlichting had van iemand in informele kleding en bij mijn dataset degene die voorlichting hadden gehad van iemand in formele kleding zelfs een lichte stijging (!) hadden in vetconsumptie over de twee meetmomenten. Dit wordt misschien ook deels verklaard doordat de N van formele kleding (rond de N=250) veel lager was dan de N van informele kleding (ergens rond de N=1050).
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (690 punten)
bewerkt door

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Een cross-over effect betekent dat de experimentele manipulatie een effect heeft op een andere variabele dan bedoeld. Dit betekent dat er dan meerdere variabelen (en eigenlijk ook meerdere manipulaties) moeten zijn die als manipulatiecheck fungeren.

Als er slechts 1 variabele is, dan is er eigenlijk alleen de vraag te beantwoorden of een manipulatie geslaagd is ja/nee. Als de manipulatie zelfs het 'omgekeerde' effect heeft is dit nog niet een cross-over. Het is dan 'gewoon' een niet-geslaagde manipulatie (of een die averechts heeft gewerkt).
door (63.0k punten)
U zegt: "Dit betekent dat er dan meerdere variabelen...". Over wat voor soort variabelen gaat dit? Onafhankelijke of afhankelijke variabelen?
De onafhankelijke. De afhankelijke variabele kan nooit de manipulatiecheck zijn (omdat je dan zou stellen dat de manipulatie geslaagd is als deze de verwachte uitkomst heeft)
...