Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Ik dacht dat de df hier 58 moest zijn, omdat sig. = .783, wat groter is dan .05, dus niet significant, dus er is geen verschil, dus equal variances assumed. Maar bij alle antwoordopties staat 57.579 als het aantal df. Nu maakt dat voor het geven van het juiste antwoord niet uit (omdat alle antwoordopties dezelfde df geven), maar toch zou ik graag willen weten waar toch mijn denkfout zit.

En een cohens d van -0.07 is toch triviaal? Of zit ik er nu helemaal naast??

Ps. Ontbreekt er geen punt bij de t-waarden in de tabel? Nu staat er -287 ipv -.287. Of staat het in de antwoordopties niet goed misschien? 

Ik kom er maar niet uit. blush

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)
bewerkt door
Hier zijn al eerder vragen over geweest op OUpsy, die door de examinatoren nog niet beantwoord zijn. Waar we op uitkomen, is dat er altijd voor 'equal variances not assumed' gekozen mag worden, om de meest conservatieve weg te bewandelen, zoals ons in IDA is aangeleerd. Echter, in een vraag verderop wordt dit niet gedaan, dus erg consequent wordt dit niet toegepast.

Dankjewel Reinout. Had de andere vragen/antwoorden al gezien, maar omdat er nog geen reactie op was gekomen van docenten dacht ik: laat ik de vraag opnieuw stellen. Ik heb nl. het idee dat als er antwoorden onder staan van studenten, de docenten denken dat de vraag al beantwoord is en ze er niet meer naar kijken (zoals nu dus ook weer wink). Succes met studeren!

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De aanbeveling om altijd uit te gaan van ongelijke varianties zoals bij IDA wordt gedaan is terecht, maar is bij de revisie van OPE helaas nog niet meegenomen, omdat we hier nog wat meer op Field leunen.

We zullen in de nabije toekomst deze verwarring oplossen door ook bij OPE de lijn van IDA te volgen.
door (11.7k punten)
...