Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 1 niet-leuk
Bij het toetsen van de assumptie: onafhankelijkheid tussen covariaat en interventie, maak ik gebruik van een ANOVA zoals in het boek van Field pag. 488-489.

Maar wanneer er twee interventies zijn, hoe gaat het dan?. Twee aparte ANOVA's, dus per interventie. Of een ANOVA met twee factors? En moet ik dan naar de twee hoofdeffecten kijken of het interactie effect. Dus of deze wel/niet significant is en de assumptie wel/niet geschonden is?
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (250 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Field blijft hier redelijk vaag over helaas. Er is een benadering die formeel correct is, maar tamelijk arbeidsintensief: de tweeweg interacties tussen covariaat en factors moeten worden geevalueerd, evenals de drie- (of meer-)weg interacties.

In het kader van OP:EO is het geen probleem als je puur alle tweeweg-interacties (Dus pred1*cov en pred2*cov) evalueerd. Als je dan ook nog pred1*pred2*cov) wilt evalueren is dat vrij maar zal niemand het verplichten.
door (63.1k punten)
...