Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (2.2k punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
De meest recente rubric zou online in yOUlearn moeten staan. Deze is leidend. Heb je concrete voorbeelden van verschillen? Deze horen er namelijk niet te zijn
door (63.1k punten)

Hallo Ron,

Sorry voor mijn late antwoord op jouw vraag. Ben een paar dagen vrij geweest. laugh

In het verslag dat ik voor de tentamenopdracht moet afmaken heb ik de opmerkingenballonnetjes die jullie er al in hebben gezet bij ieder kopje, aangevuld met de informatie uit de andere documenten die bij de opdracht horen: de rubric, het voorbeeldverslag, de richtlijnen voor rapportage. Zo heb ik alles in één bestand bij elkaar staan in plaats van op vier plekken, dat vind ik fijner werken omdat ik het dan het overzicht houd. Verder houd ik Field bij de hand, vooral al het gaat om rapporteren van gegevens.

Maar nu loop ik af en toe vast. Twee voorbeelden.

voorbeeld 1:
Bij 'analysemethoden' geeft de rubric aan dat je beknopt moet zijn, maar geeft de richtlijn aan dat je ook de besliscriteria en alpha moet noteren. Dat komt op mij dan weer niet zo beknopt over. En dan begin ik te twijfelen wat te doen.

voorbeeld 2:
Een ander voorbeeld is het beschrijven van resultaten. Ook hier schrijft de rubric voor om deze beknopt te beschrijven, maar Field is uitgebreider. En dan kom ik op bijvoorbeeld dit verschil:

Field:

Deelnemers die voorlichting kregen van informeel geklede voorlichters geloofden deze voorlichters meer (M = 1,90), SE = 0,43) dan deelnemers die voorlichting kregen van formeel geklede voorlichters (M = 1,54, SE = 0,94). Dit verschil, 0,37, BCa 95% CI [0.15, 0.56] was significant t (1262) = 3,55, p = .001. r = 0.1, dit representeert een trivaal tot zwak positief effect.

OF

Rubric

Uit een onafhankelijke t-toets met beoordeling van geloofwaardigheid als afhankelijke variabele en kleding als onafhankelijke variabele blijkt dat de manipulatie niet is geslaagd. Informeel geklede voorlichters komen geloofwaardiger over (M = 1,90, SE = 0,43) dan formeel geklede voorlichters (M = 1,54, SE = 0,94), t (1262) = 3,55, p = .001. De effectsize is r = 0.1, dit representeert een triviaal tot zwak positief effect.

Ik ben bang dat als ik alles ga verantwoorden (wat ik kan), ik (veel) te uitgebreid ben en dat me dit juist punten gaat kosten. Ik heb dit nu met sommige dingen ondervangen door in de syntax hier aantekeningen van te maken (bijvoorbeeld waarom ik een bepaald contrast heb gekozen), maar de syntax is niet verplicht om in te leveren en dus weet ik niet of dit wel wordt gelezen door de beoordelaar van mijn verslag. Verder zou toch het verslag zelf duidelijk moeten zijn, zodat iedereen die dat wil zou kunnen repliceren. En zie hier mijn dilemma's. blush Zo blijf ik maar bezig met dit verslag.

ad: beknopt: beknopt betekent: zo efficient mogelijk. De essentiele informatie dient er te staan, maar niet te wollig beschreven, of in vier verschillende vormen dezelfde informatie. Het gebeurt nog wel eens dat iemand op drie of vier manieren normaliteit toetst bijvoorbeeld. Dat is dan een voorbeeld van redundantie. Hetzelfde met betrouwbaarheden: het is een ding om die te noemen, of de belangrijkste informatie te geven die duid hoe de alpha tot stand komt, maar soms wordt hier het gehele gedachtenproces ook bij gegeven. Gebruik common sense om te bepalen of informatie tegelijkertijd voldoende volledig is, en beknopt is weergegeven.

De rubric en Field geven beiden beknopte voorbeelden van rapportage. Een niet beknopt voorbeeld van de rubric info zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

Ik heb een onafhankelijke t-toets gekozen omdat de onafhankelijke variabele uit twee groepen bestond, en de onafhankelijke t-toets hier de beste toets voor is. Ik kon ook een ANOVA kiezen, maar de t-toets leek mij beter geschikt. Geloofwaardigheid was de afhankelijke variabele omdat deze op intervalniveau gemeten was, en dit een eis is voor een onafhankelijke t-toets. Met de onafhankelijke t-toets heb ik eerst gekeken of de manipulatie was geslaagd. Uit die t-toets bleek dat de manipulatie niet is geslaagd. Als er wordt gekeken naar het verschil tussen Informeel geklede voorlichters en formeel geklede voorlichters dan blijkt dat hier een verschil is. Informele voorlichters komen namelijk geloofwaardiger over dan de formeel geklede voorlichters. De informele voorlichters hebben een gemiddelde geloofwaardigheidsscore van 1.90 (SE = 0,43), terwijl de formeel geklede voorlichters een gemiddelde geloofwaardigheid hebben van 1,54 (SE = 0,94), met een  t-waarde van 3.55 bij 1262 vrijheidsgraden, = .001. Dit is een significant verschil. De hierbij horende effectsize is r = 0.1, wat een triviaal tot zwak positief effect voorstelt. Dus het verschil tussen informeel geklede voorlichters en formeel geklede voorlichters is significant verschillend, maar het effect is zwak. Hiermee is de manipulatie dus niet geslaagd.

Hoewel dit als een gekunsteld voorbeeld kan overkomen kan ik verzekeren dat deze rapportagestijl meer de norm is bij ingeleverde opdrachten dan de uitzondering. Bondig schrijving is een kunst die ervaring behoeft

Aah, duidelijk! Dankjewel!
...