Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

1 leuk 0 niet-leuks
Geachte heer / mevrouw,

Onder verwijzing naar thema 2 van kwantitative data analyse en hypothese vorming de volgende vraag:

Ik begrijp de wetenschappelijke methode als volgt:

- vraagstelling

- hypothese

- voorspelling

- test / experiment

- analyse / conclusie

Zoals ik het begrijp is een hypothese een veronderstelling die een verklaring geeft voor een bepaald phenomeen. Op basis van de hypothese worden voorspellingen geformuleerd en getest. Waarna er een conclusie kan worden getrokken.

Ben u het eens de hierboven geschetste weergave van de wetenschappelijke methode?

De bron over hypothesen in thema 2 zegt het volgende:

"Daarom worden er om de vraagstelling te onderzoeken een of meer
voorspellingen geformuleerd die met behulp van de verzamelde data al
dan niet gestaafd worden. Deze voorspellingen worden hypothesen
genoemd, die al dan niet bevestigd worden."

Hier snap ik uit dat de voorspellingen ook hypothesen worden genoemd. Is het zo dat beide stappen in de methode in de praktijk hypothesen worden genoemd?

Kunt u deze, wellicht semantische, discrepantie nader toelichten?

Alvast bedankt voor de moeite.

Ezra Niessink
in Methodologie door (510 punten)
bewerkt door

2 Antwoorden

2 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord

Dit komt inderdaad neer op semantiek, jullie (Ezra en Luc) hebben gelijk. Voorspelling is in deze context een algemene term; een hypothese is een benaming voor een toetsbare voorspelling. Om gelijk de wetenschappelijke methode nog even op een rijtje te zetten:

  1. Er is een probleem of gelegenheid tot verbetering, zoals depressie, suboptimaal welzijn, of gezondheidsproblemen. Als we te weinig kennis hebben om dit probleem op te lossen of die verbetering door te voeren, wordt het hiaat of worden de hiaten in onze kennis geidentificeerd. Het (deels) oplossen van het probleem en/of realiseren van de verbetering is een doelstelling die tot een onderzoek kan leiden.
  2. Om een doelstelling te bereiken, wordt een onderzoeksvraag onderzocht. Soms is het op basis van theorie mogelijk om een hypothese te formuleren. In de praktijk is het onderscheid tussen een hypothese en een onderzoeksvraag niet relevant voor de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd of geanalyseerd; je onderzoekt altijd het verband tussen twee of meer variabelen, en de manier waarop je dat doet is altijd hetzelfde, of je nu een hypothese formuleerde of niet. Desalniettemin stelt alleen het formuleren van een hypothese je in staat een theorie te falsifieren (en dus verwerpen).
  3. Op basis van de onderzoeksvraag/hypothese wordt een design vastgesteld. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek; voor een survey of een experiment; voor een cross-sectioneel of longitudinaal design; en voor between of within subject manipulatie. Dit design bepaalt de soort conclusies die je mag trekken: kwantitatief onderzoek kan nooit iets nieuws ontdekken, want je meetinstrumenten worden bepaald door wat je van te voren al besloot dat je zou meten; surveys kunnen nooit iets over causaliteit zeggen (ook niet als ze longitudinaal zijn); en om mediatie en moderatie te onderzoeken, heb je minimaal twee of drie meet-momenten nodig, etc. Je design volgt dus deels uit je onderzoeksvraag/hypothese: als die causaliteit betreft, ontkom je niet aan een experiment; als je onderzoeksvraag het in kaart brengen van de redenen voor condoomgebruik onder migranten uit Luxemburg betreft ontkom je niet aan kwalitatief onderzoek; etc.
  4. Dan wordt een analyseplan opgesteld, waar zo gedetailleerd mogelijk wordt uitgewerkt welke analyses wel en niet worden gedraaid, en welke conclusies hieraan verbonden zullen worden.
  5. Vervolgens wordt de data verzameld en geanonimiseerd.
  6. Dan wordt de data geanalyseerd volgens het analyseplan.
  7. Vervolgens worden conclusies getrokken en wordt het geheel opgeschreven.
  8. Vervolgens gaan we terug naar stap 1, omdat we na stap 7 meestal meer vragen dan antwoorden hebben gekregen :-)
door (77.8k punten)
geselecteerd door
dank voor deze heldere uiteenzetting
0 leuk 1 niet-leuk

Ik denk dat “hypothese” en “voorspelling” als identiek moeten beschouwd worden. Je probeert deze hypotheses plausibel te maken door een verwijzing naar bestaande theorie en eerder uitgevoerd onderzoek.

In jouw opsomming ontbreekt dus eigenlijk een stap, voorafgaand aan het formuleren van de vraagstelling en de hypotheses: het literatuuronderzoek, waarbij je een inventaris maakt van wat al wel geweten is (op basis daarvan kun je jouw hypotheses plausibel maken) en van wat nog niet geweten is, de hiaten in het bestaand onderzoek (op basis daarvan kun je de relevantie van jouw vraagstelling ondersteunen).

(voor alle duidelijkheid: ik ben maar een medestudent hè, geen begeleider dus)

Luc

door (7.9k punten)
...