Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Het is mij bekend dat er gestandardiseerde, gevalidieerde vragenlijsten zijn om verschillende constructen/ variabelen te meten. Deze scales zijn vaak vertaald uit het Engels naar het Nederlands. Onderwerpen waar aan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld persoonlijkheid, angst, etc. Is er ergens een overzicht van de schalen met bijbehorende constructen die gemeten worden op psychologisch gebied?  Ik ben met name op zoek naar schalen over de thema's: zelfredzaamheid, handelingsbekwaamheid, vorming, (mentale) weerbaarheid, ptss, emotionele stabiliteit e.a.
in Online vragenlijsten door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks

Er is geen specifieke allesomvattende bron. De bron hangt van het doel af.

'Officiele' nederlandse vragenlijsten, zoals bedoeld voor diagnostiek zijn (vaak slechts met betaling) beschikbaar bij de COTAN die tevens de psychometrische informatie weergeeft in de handleidingen van de toetsen.

Vragenlijsten die bedoelt zijn voor wetenschappelijk onderzoek zijn te vinden in wetenschappelijke tijdschriften. Per vragenlijst zal een onderzoeker steeds zelf moeten beoordelen of de psychometrische eigenschappen van die in publicaties opgenomen vragenlijsten voldoende zijn. 

Soms zijn er publicaties die geheel in het teken staan van de psychometrische evaluatie van een vragenlijst (bijvoorbeeld Pat-El, Tillema, Segers, & Vedder, 2013). In andere gevallen wordt de vragenlijst gebruikt in een emprische studie, en is de psychometrische validatie beknopt beschreven als een apropos (bijvoorbeeld: Van den Boom, Paas, Van Merrienboer, & Van Gog, 2004). 

In de zoektocht naar een vragenlijst is het handig om eerst een artikel te vinden dat onderzoek doet naar de gewenste thema's, en in de methodensectie (meetinstrumeten) te zoeken naar de gebruikte vragenlijsten. De literatuurreferentie zou dan een bron moeten geven waarin de vragenlijst beschreven, en hopelijk ook gevalideerd, wordt. Het is altijd van belang om zelf vast te stellen wat de psychometrische kwaliteit van de vragenlijst is door de bron te bestuderen. 

door (63.5k punten)
...