Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Een co-variaat wordt toegevoegd om te kijken of dit extra onverklaarde variantie kan verklaren. Alleen wordt het effect dat het co-variaat verwacht te hebben geformuleerd in een hypothese? Of is dit een manipulatiecheck?

Mvg
in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (940 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Het antwoord is nee op beide vragen. Als een covariaat een cruciaal onderdeel van je onderzoek uitmaakt, die je in je vraagstelling of hypothese wil (moet) benoemen, dan is het geen covariaat.

Het toevoegen van een covariaat staat los van de manipulatie-checks.
door (11.7k punten)
Als extra stukje informatie: verwarrend genoeg wordt 'covariaat' soms ook gebruikt als synoniem van 'voorspeller' of 'onafhankelijke variabele'. Dit gebeurt vooral in de context van regressie-analyse (en dan vooral de meer geavanceerde varianten). Als je die termen gebruikt kan een variabele waar je een hypothese of onderzoeksvraag over hebt geformuleerd dus wel degelijk een 'covariaat' zijn.

Dit taalgebruik komt niet veel voor, maar om verwarring te voorkomen wilde ik dit toch even toevoegen.

Peter's antwoord heeft betrekking op de betekenis van covariaat als "een variabele waar je eigenlijk niet in bent geinteresseerd maar die je wel opneemt in je model/analyse om ervoor te corrigeren in de hoop dat je daarmee een zuiverder schatting krijgt van de verbanden waar je wel in bent geinteresseerd" :-)
...