Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik heb een vragenlijst afgenomen met likertschalen. Daarna een lessenreeks uitgevoerd en vervolgens een zeer vergelijkbare vragenlijst afgenomen. Ik heb dus een voor- en een nameting, die ik graag statistisch wil vergelijken. Er is een probleem: ik heb de vragenlijsten anoniem afgenomen en het lukt me niet de paartjes van de voor- en nameting te reconstrueren. Kan ik nu alsnog een analyse uitvoeren om zinvolle conclusies te trekken over eventuele verschillen tussen de voor- en nameting?

Voor ik de vragenlijsten afnam, was ik een gepaarde t-toets van plan, maar doordat ik de lijsten nu niet aan een proefpersoon kan koppelen, kan dit niet meer.

Ik ben student aan de Radboud Docenten Academie, maar hoop dat jullie mij toch kunnen helpen.
in Bivariate statistiek door (150 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
 
Beste antwoord
Helaas, als er geen enkele manier is om de data op een of andere manier te matchen, zelfs niet met de originele vragenlijsten, dan zit er weinig anders op dan concluderen dat er geen matching meer mogelijk is.

Wellicht dat een ervaren programmeur nog een reddingspoging kan wagen dmw van meta-data die aan de datainvoer kan hangen (bijvoorbeeld, wanneer data van verschillende mensen als apart bestand is weergegeven, zoals bij experimenten wel eens gebeurd). Als hier ook geen relevante informatie verstopt zit, dan is het helaas einde oefening.

Gelukkig hoeft dit geen echt probleem te zijn: een voormeting is niet bijzonder hard nodig, ondanks dat dit een diep verankerd idee is bij wetenschappers. De voormeting is fijn om eventueel als een soort controlemechanisme te hebben, maar een voormeting is ook maar een puntschatting met bijbehorende foutenmarge die op de foutenmarge van de nameting wordt gestapeld.

Een mogelijke bron, hoewel niet helemaal betrekking hebbende op de vraag, maar wel eigenlijk een vergelijkbaar punt over de voormeting maakt is:

de Boer, M. R., Waterlander, W. E., Kuijper, L. D. J., Steenhuis, I. H. M., & Twisk, J. W. R. (2015). Testing for baseline differences in randomized controlled trials: an unhealthy research behavior that is hard to eradicate. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12(1), 4. http://doi.org/10.1186/s12966-015-0162-z
door (63.5k punten)
geselecteerd door

Twee toevoegingen:

  1. In de toekomst kan http://ondrzk.nl handig zijn, zodat je anonieme data kunt verzamelen en toch kunt koppelen.
  2. Gruijters heeft in 2016 een toegankelijke en beknopte introductie gegeven over het punt dat De Boer et al ook maken, ook Open Access: http://ehps.net/ehp/index.php/contents/article/download/1661/pdf_161
...