Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks

Betreft opdracht 3.1 One-way herhaalde-metingen-ANOVA vraag 8: Wat zijn de gemiddelde sportscores op de drie meetmomenten en hun standaarddeviaties?

Het antwoord van SPSS komt niet overeen met de gemiddelden en standaarddeviaties uit R. Hoe kan dit? Heb ik het verkeerde commando gebruikt? Hieronder de uitwerking in R:

1
E METING:   

> descr(dat$Zsportscore1);                                  

###### Descriptives for dat$Zsportscore1

Describing the central tendency:

 mean  median    mode   95% CI mean

 5.868e-16 -0.3772 -0.3772 [-0.19; 0.19]

Describing the spread:

var sd   iqr      se

 1  1 1.018 0.09623

Describing the range:

   min     q1     q3   max

 -1.395 -1.395 0.6412 1.659

Describing the distribution shape:

 skewness kurtosis    dip

   0.1595   -0.965 0.1435

Describing the sample size:

 total NA. valid

   108   0   108

2E METING:

> descr(dat$Zsportscore2);

###### Descriptives for dat$Zsportscore2

Describing the central tendency:

   mean  median    mode   95% CI mean

 1.02e-15 -0.1105 -0.5368 [-0.19; 0.19]

Describing the spread:

 var sd   iqr      se

   1  1 1.279 0.09623

Describing the range:

    min      q1     q3   max

 -1.389 -0.5368 0.7421 2.021

Describing the distribution shape:

 skewness kurtosis   dip

   0.3012  -0.7956 0.125

Describing the sample size:

 total NA. valid

   108   0   108

3E METING:

###### Descriptives for dat$Zsportscore3

Describing the central tendency:

    mean   median     mode   95% CI mean

 -1.016e-15 -0.03559 -0.03559 [-0.19; 0.19]

Describing the spread:

 var sd   iqr      se

   1  1 1.922 0.09623

Describing the range:

    min      q1     q3   max

 -1.958 -0.9966 0.9254 1.886

Describing the distribution shape:

 skewness kurtosis   dip

   0.3814  -0.6545 0.162

Describing the sample size:

 total NA. valid

   108   0   108

in Experimenteel Onderzoek (OEO, PB04x2) door (180 punten)

1 Antwoord

1 leuk 0 niet-leuks
Je hebt de beschrijvingsmaten van de gestandaardiseerde variabelen opgevraagd. Als je dit doet van de originele data (zonder Z ervoor), krijg je dan nog steeds andere waardes?
door (7.5k punten)
Wanneer ik het onderstaande commando gebruik, dan zie ik geen beschrijvingsmaten terug.  

> descr(dat$sportscore1);

            Frequencies Perc.Total Perc.Valid Cumulative

een keer             23       21.3       21.3       21.3

twee keer            38       35.2       35.2       56.5

drie keer            31       28.7       28.7       85.2

vier keer            16       14.8       14.8      100.0

Total valid         108      100.0      100.0

Probeer dan eens examine() uit userfriendlyscience in plaats van descr():

examine(dat$sportscore1, plots=TRUE, stem = FALSE, extremeValues = FALSE);

Dan krijg ik precies dezelfde uitkomst, nl.:

> examine(dat$sportscore1, plots=TRUE, stem = FALSE, extremeValues = FALSE);
###### Frequencies for dat$sportscore1:

            Frequencies Perc.Total Perc.Valid Cumulative
een keer             23       21.3       21.3       21.3
twee keer            38       35.2       35.2       56.5
drie keer            31       28.7       28.7       85.2
vier keer            16       14.8       14.8      100.0
Total valid         108      100.0      100.0

Dat komt volgens mij, omdat deze variabele nominaal is. Je moet er eerst een numeric variabele van maken:

dat$sportscore.num1 <- as.numeric(dat$sportscore1) - 1;

Je kunt ook een andere naam voor de nieuwe variabele kiezen. Dit doe je voor alle drie de sportscores. Dan kan je de beschrijvingsmaten opvragen, als het goed is.

Hallo Reinout,

Ik doe vast iets niet goed, want hier krijg ik ook alle waardes hetzelfde als bij de vorige commando's.

Loading required package: userfriendlyscience
Warning message:
package ‘userfriendlyscience’ was built under R version 3.3.3
> dat$sportscore.num1 <- as.numeric(dat$sportscore1) - 1;
> descr(dat$sportscore1);
            Frequencies Perc.Total Perc.Valid Cumulative
een keer             23       21.3       21.3       21.3
twee keer            38       35.2       35.2       56.5
drie keer            31       28.7       28.7       85.2
vier keer            16       14.8       14.8      100.0
Total valid         108      100.0      100.0
Dat klopt, je moet nu de waardes opvragen van dat$sportscore.num1 met descr(dat$sportscore.num1)
Ik ben al weer een stukje verder met puzzelen. Het begint ergens op te lijken, alleen komen de waardes nog niet overeen met de uitkomst van SPSS:

> descr(dat$sportscore.num1);
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
   1.00    2.00    2.00    2.37    3.00    4.00
> descr(dat$sportscore.num2);
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
-1.0000  0.0000  0.5000  0.6296  1.2500  3.0000
> descr(dat$sportscore.num3);
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  1.000   2.000   3.000   3.037   4.000   5.000

Ik zie een mail van je binnen komen. Zal daar eerst mee aan de slag gaan.
Het is gelukt! Vanmorgen pakte R de commando's wel en de uitkomsten komen overeen met die van SPSS. Hartelijk dank voor jouw hulp!
...