Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
In de cursus staat dat de items binnen één schaal steeds dezelfde antwoordschaal moeten hebben.

Wat doe je dan als je items met een verschillende antwoordschaal in je onderzoek wil opnemen?

Ik had zelf aan volgende mogelijkheden gedacht:

- ze eerst standaardiseren en dan een factoranalyse doen (maar ik weet niet zeker of dit het probleem ook oplost)

- verschillende factoranalyses uitvoeren waarbij je bij elke factoranalyse de items met eenzelfde antwoordschaal samenneemt (zo kunnen items met een verschillende antwoordschaal niet in eenzelfde schaal terechtkomen)
in Inleiding Onderzoek (OIO, PB02x2; was Inleiding Data Analyse, IDA) door (410 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Standaardiseren is een oplossing, maar zal toch altijd een beetje damage-control blijven met allerlei nadelen, afhankelijk van context.

In het begin is het niet handig om verschillende schalen te gebruiken, omdat dit de respondent kan verwarren. Mocht het toch nodig blijken, zorg dan dat het niet binnen een construct gebeurd. Wanneer er binnen een construct (dus inclusief subschalen) een uniforme schaal is, dan maakt het niet uit of in een ander construct er een andere schaal wordt gebruikt: die wordt namelijk in een aparte factoranalyse afgehandeld.
door (63.5k punten)
Ik zou bij de eindopdracht verschillende hulpbronnen (zelfstandigheid in het werk, afwisseling in het werk, steun leidinggevende, leermogelijkheden in het werk/reflectie/exploratie en leermogelijkheden bij collega's) in het onderzoek willen betrekken, maar dan is dit dus geen goed idee vermits zij niet allemaal dezelfde antwoordschaal hebben.

Als ik uw antwoord goed begrijp, selecteer ik dus best vooraf al enkel hulpbronnen met dezelfde schaal voordat ik aan de factoranalyse begin.
Hangt ervan af; binnen een construct is idealiter de schaal gelijk. Dus als je bijvoorbeeld self-esteem met een vragenlijst meet, maar ook postief en negatief affect, dan zijn dit twee losse constructen, en die kunnen in theorie ieder op een aparte schaal worden bevraagd, en in aparte factor analyses geanalyseerd worden
...