Dit is een site voor studenten van de Open Universiteit. Voordat je een vraag kunt stellen moet je even een account aanmaken (dit systeem is niet gekoppeld aan je OU studentnummer en wachtwoord).

Welkom bij het vraag- en antwoord systeem van de onderzoeks-practica van de studie psychologie bij de Open Universiteit.

Houd er, als je een vraag stelt, rekening mee dat je de richtlijnen volgt!

0 leuk 0 niet-leuks
Ik ben bezig met een onderzoek waarbij ik een lineair regressie wil gaan uitvoeren in SPSS. Daarbij onderzoek ik de relatie tussen een onafhankelijke variabele(metrisch) en afhankelijke variabele (metrisch), waarbij ik tevens een moderator (metrisch) hebben geformuleerd. Nu blijkt er dat ik een te hoge correlatie heb tussen mijn interactie variabele (moderator * onafhankelijke variabele) en mijn onafhankelijke variabele. Mij is verteld dat ik dan moet gaan centreren . Mijn vraag is moet ik dan enkel mijn interactie variabele centreren, bestaande uit de moderator en de onafhankelijke variabele, of ook de onafhankelijke variabele op zichzelf die meegenomen wordt in de regressie?

Vraag twee is, wat als de moderator in hetzelfde geval een dichotome variabele is, moet ik dan alleen de metrische onafhankelijke variabele centreren?
in Bivariate statistiek door (120 punten)

1 Antwoord

0 leuk 0 niet-leuks
Centreren is inderdaad noodzakelijk om de multicollineariteit op te lossen. Dit wordt eerst gedaan op de losse variabelen. Vervolgens wordt met die gecentreerde variabelen een interactieeffect berekend.

Let op: een eerder berekend interactieeffect kan niet gecentreerd worden in deze procedure.
door (63.1k punten)
...